Karjeras izglītība

.

Pedagogs-karjeras konsultants Mihailova Natālija

Daugavpils 12. vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Mēs dzīvojam laikā, kad izglītošanās mūža garumā ir kļuvusi par nepieciešamību. Tāpēc karjeras iespēju izpēte, plānošana un vadīšana ir aktuāla visiem — gan jauniešiem, gan pieaugušajiem
Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana).
 
Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties, ka to sauc par karjeru!
 
Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Amerikāņu psihologi karjeru skaidro kā profesionālo un citu dzīves jomu maiņu cilvēka pilnveidošanās procesā. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā. Cilvēks pats izvēlas akcentus un sabalansē karjeras kā dzīves 5 jomas: darbu, ģimeni, brīvo laiku, garīgumu un pilsoniskumu.
 
Karjeras izglītībā mūsdienās ir svarīgi trīs saturiskie aspekti: cilvēka potenciāla (iekšējo resursu) attīstība (īpašību, prasmju, spēju, vērtību utt.), sava potenciāla izzināšana (sevis izzināšana, izpratne – kas es esmu? ko es gribu? ko es protu?) un sava potenciāla izmantošanas iespēju apzināšana (kur un kā es varu likt lietā savas spējas, zināšanas, prasmes, īpašības utt.) un tā izmantošana.
 
Tāpēc arī mūsu skolas uzdevums ir  palīdzēt attīstīt tādu  izglītojamo personības izaugsmi, kas ir spējīga pati sevi pilnveidot, attīstīt, vadīt, kas spēj izmantot visus sev pieejamos resursus savas dzīves, karjeras attīstībā, turklāt tādā veidā pašrealizējoties, gūstot apmierinātību ar sevi, ar dzīvi un sniedzot ieguldījumu arī sabiedrības attīstībā. Tāpēc ir svarīgi motivēt izglītojamos  mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei.
 
Tātad karjeras izglītība palīdz jauniešiem:
Izprast sevi
Veidot pašapziņu
Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
Apzināt savas stiprās un vājas puses
Plānot un vadīt savu karjeru
Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
Pētīt izglītības iespējas
Pieņemt lēmumu
 
 
 
 Uzzini vairāk par to, kas tevi interesē, un sper pirmos soļus savu sapņu realizācijā!