Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance “Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem.

Materiāli paredzēti klašu audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem. Materiāli izmantojami darbam ar tēmām “Kā iepazīt sevi”un “Kā intervēt darba devēju”. Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem. Katrā tēmā sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12.klases skolēniem un vecākiem. Materiālus var lejuplādēt šeit:

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali

Pirms sava karjera ceļa sākuma pamēģiniet ielūkoties dziļāk sevī, lai uzzinātu par sevi vairāk, lai izprastu sevi labāk. Jūsu izvēlei tiek piedāvāti testi, kas palīdzēs rast atbildes uz profesijas izvēles jautājumiem:

Kāds es esmu? Kādas ir manas vajadzības? Ko es protu vislabāk? Ko es daru labprātāk un kāpēc? Kādam intelekta tipam es vairāk atbilstu? Vai tas, ko es gribu darīt man tiešām ir piemērots? Kādas ir manas darba vērtības un vajadzības? Kāds ir mans potenciāls, spējas, psiholoģiskās īpatnības?

Šie karjeras izvēles testi Jums palīdzēs izdarīt pareizo izvēli un labāk izzināt sevi.

Daudzveidīgo spēju tests   http://www.niid.lv/tests/testi/tests1_1.php
Interešu tests http://www.niid.lv/tests/testi/tests2_1.php
Personības tests  http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php
Karjeras vērtību tests  http://www.niid.lv/tests/testi/tests3_1.php