Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

Vēsturiski veiksmīga karjera tiek uztverta kā konsekventa lomu secība cilvēka mūža garumā. Taču karjeras speciālisti secina, ka mūsdienīga karjeras koncepcija vienlaikus ietver arī cilvēka personīgo brīvību, pašizziņu un izpratni par veiksmi. Tāpēc varam teikt, ka šodien viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku. Kāpēc ir vērts aizdomāties par karjeras jautājumiem bērniem, kas ir vēl pirmsskolas un sākumskolas vecumā? Noskaidrosim to, aplūkojot tipiskās vajadzības bērnībā - gan apmierinātas, gan ignorētas vajadzības ir noteicoši karjeras veidošanas faktori.

Pilns raksts ir pieejams PDF failā. (pielikums_vecakiem.pdf)

lasīt vairāk »

Grāmata "Mans bērns izvēlas karjeru"

Euroguidance programmas ietvaros VIAA ir izdevusi grāmatu „Mans bērns izvēlas karjeru". Grāmata palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.Grāmatas I daļa „Kas vecākiem jāzina par karjeru" ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.

lasīt vairāk »