Daugavpils 12.vidusskola izglītojamie Erasmus+ projekta ietvaros Bulgārijā

Projekta Erasmus+ programmas pamatdarbības partnerības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta Nr.2015-1-TR01-KA219-022118_5 "Better Environment, Better Future" ("Labāka vide, labāka nākotne") ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas projekta komandas dalībnieki no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 25.novembrim piedalījās mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātēs Bulgārijas otrajā lielākajā pilsētā Plovdivā. Uzņemošā skola Bulgārijā bija Kocho Chestemensky lower secondary school, kura Plovdivā mūs sagaidīja ar rudenīgi siltu laiku, tradicionālo sālsmaizi un bulgāru dziesmām un dejām.

Aktivitātēs Bulgārijā piedalījās divas Daugavpils 12.vidusskolas izglītojamās no 12.a klases - Evelīna Nikolajeva un Evelīna Vasiļjeva, skolēnus pavadīja un konsultēja projekta koordinators, Ilmārs Zučiks un kontaktpersona, angļu valodas skolotāja Aiva Ozoliņa.
Projekta realizācijas ietvaros tā bija jau sestā reize, kad tikās izglītojamie un skolotāji no 9 projektā iesaistītajām valstīm, lai aktivitāšu ietvaros veicinātu skolēnu, skolotāju un vecāku interesi par vides problēmām. Tikšanās reizē Plovdivā īpaša vērība tika pievērsta īpaši apdraudēto augu un dzīvnieku problēmām partnervalstīs. Izglītojamie sadarbībā ar skolotājiem bija izveidojuši un demonstrēja prezentācijas, izveidojuši "Sarkanā grāmata" par īpaši apdraudētiem un aizsargājamiem augiem un dzīvniekiem savās valstīs, un dalījās ar labās prakses piemēriem kādi piesardzības pasākumi tiek veikti dalībvalstīs. Aktivitāšu dalībniekiem bija iespēja apmeklēt zinātnisko institūtu, kas nodarbojas ar vides problēmu pētīšanu un noklausīties lekciju par kaisa kvalitātes aktuālajām problēmām Plovdivā, kā arī aplūkot ierīces, dronus un zondes ar kuru palīdzību tiek veikti dažādi mērījumi veikts monitorings.
Mobilitātes dalībniekiem bija iespēja klātienē apmeklēt un iepazīties ar nozīmīgākajiem Sofijas un Plovdivas vides objektiem, kā arī doties uz kalniem, kur lektors mūs iepazīstināja ar plēsīgo putnu sugām, kas dzīvo kalnos un putnu aizsardzības stratēģijām Bulgārijā. Bija iespēja tālskatī saskatīt šos putnus, to ligzdošanas vietas kalnu virsotnēs.
Katrā no projekta mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātēm to dalībnieki uzņemošajā valstī stāda Mini mežu. Arī šoreiz Plovdivas skolas dārzā katras valsts projekta dalībnieki iestādīja kādu koku, Daugavpils 12.vidusskolas projekta dalībnieki iestādīja kastaņkoku.
Īpašas emocijas sagādāja, jau par tradīciju kļuvusī aktivitāte, Multikulturāla vakariņas, kurās izglītojamie un skolotāji iepazīstināja ar raksturīgākajiem lauksaimniecības un bioloģiskās pārtikas produktiem un dzērieniem, lai prezentētu savu valsti. Projekta dalībnieki no Bulgārijas uz vakariņām ieradās kopā ar saviem vecākiem, kuri katrs bija sagatavojuši īpašu cienastu šīm starpvalstu vakariņām. Vakara gaitā uzstājās folkloras kopa no Plovdivas, kas aicināja klātesošos apgūt Bulgāru deju soļus un ieklausīties viņu muzikālajā sniegumā.
Projektā iesaistītajiem izglītojamajiem bija iespēja dzīvot viesģimenēs, kas ļāva labāk iepazīt šīs valsts tradīcijas, sadzīvi un kultūru, kā arī attīstīt savas komunikāciju prasmes svešvalodās un iegūt jaunus draugus.
Bulgārijas skolotāju un skolēnu komanda paveica lielisku darbu, lai sagatavotu mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitāti, organizētu ekskursijas un kultūras pasākumus, lai projekta dalībniekiem sagādātu neaizmirstamus iespaidus par projekta aktivitātēm un radītu vēlmi vēlreiz atgriezties Bulgārijā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 12. vidusskolas
direktores vietnieks Ilmārs Zučiks