Daugavpils 12.vidusskola izglītojamie Erasmus+ projekta ietvaros dodas uz Portugālei piederošo Madeiras salu

Projekta Erasmus+ programmas pamatdarbības partnerības Nr.2 (KA2)

stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta Nr.2015-1-TR01-KA219-022118_5 (to līdzfinansē Eiropas Savienība) "Better Environment, Better Future" ("Labāka vide, labāka nākotne") ietvaros no 2016.gada 29.februāra līdz 2016.gada 4.martam notika mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātes Portugālei piederošas Madeiras salas Santana pilsētā, partnerskolā Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Nodarbībās piedalījās divas Daugavpils 12.vidusskolas izglītojamās no 11.a klases - Dita Andrijevska un Ērika Bužinska, skolēnus pavadīja un konsultēja projekta koordinators Ilmārs Zučiks un kontaktpersona - angļu valodas skolotāja Aiva Ozoliņa.
Projekta realizācijas ietvaros tā bija otrā reize, kad tikās izglītojamie un skolotāji no 8 projektā iesaistītajām valstīm, lai aktivitāšu ietvaros veicināt skolēnu, skolotāju un vecāku interesi par vides problēmām. Tikšanās reizē Madeirā īpaša vērība tika pievērsta mežu tēmai un atmežošanas problēmām partnervalstīs. Aktivitāšu dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekciju par mežiem to vēsturisko apskatu un aktuālajam problēmām.
Izglītojamie sadarbībā ar skolotājiem bija izveidojuši un demonstrēja prezentācijas par mežu izciršanu savās valstīs, kādi piesardzības pasākumi ir veikti, un kādi ir labas prakses piemēri dalībvalstīs.
Projekta dalībnieki apmeklēja Santana pilsētas pašvaldību, kuras vadītājs iepazīstināja ar vides jautājumiem pilsētā un tās apkārtnē, kā arī Madeiras salas Izglītības departamentu Funšalai pilsētā.
Mobilitātes dalībniekiem bija iespēja klātienē apmeklēt un iepazīties ar nozīmīgākajiem Madeiras salas vides objektiem dažādu tipu mežiem, augiem un to īpatnībām.
Katrā no projekta mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātēm to dalībnieki stāda Mini mežu. Portugāles partnerskolas dārzā projekta dalībnieki no katras valsts iestādīja kādu no augļkokiem, Daugavpils 12.vidusskolas projekta dalībnieki iestādīja apelsīnu koku.
Neaizmirstamas emocijas sagādāja aktivitāte Multikulturāla Vakariņas, kurā izglītojamie un skolotāji iepazīstināja ar raksturīgākajiem lauksaimniecības un bioloģiskās pārtikas produktiem un dzērieniem, lai prezentētu savu valsti. Projekta dalībnieki no Portugāles uz vakariņām ieradās kopā ar saviem vecākiem, kuri katrs bija sagatavojusi īpašu cienastu šīm starpvalstu vakariņām. Vakara gaitā izglītojamie demonstrēja prezentācijas par savu valsti, pilsētu un skolu, muzikālo priekšnesumus sniedza folkloras grupa, skanēja dzīvā mūzika skolas rokgrupas izpildījumā.
Projektā iesaistītajiem izglītojamajiem bija iespēja dzīvot portugāļu viesģimenes, kas ļāva labāk iepazīt šīs valsts tradīcijas, sadzīvi un kultūru, kā arī attīstīt savas komunikāciju prasmes un iegūt jaunus draugus.
Portugāles skolotāju un skolēnu komanda paveica lielisku darbu, sagatavojot mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitāti, organizējot ekskursijas un kultūras pasākumus, lai projekta dalībniekiem sagādātu neaizmirstamus iespaidus par projekta aktivitātēm.

Bildes aplūkojamas sadaļā galerija.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 12. vidusskolas
direktores vietnieks izglītības jomā
Ilmārs Zučiks
t.65438451