Daugavpils 12.vidusskolas 11. un 12.klašu skolēni Erasmus+ projekta ietvaros uzņem ciemiņus no 8 Eiropas valstīm

No š.g. 25.septembra līdz 1.oktobrim Daugavpils 12.vidusskolā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr.2015-1-TR01-KA219-022118_5 (to līdzfinansē Eiropas Savienība) "Better Environment, Better Future" ("Labāka vide, labāka nākotne") ietvaros notika divas tikšanās: Starpvalstu projekta sanāksme un mācīšanās/ mācīšanas/ mācību aktivitāte.

Starpvalstu projekta sanāksmes 10 dalībnieki izvērtēja projekta darbības pirmo gadu, kā arī tika apspriesta projekta 2.gada realizēšanas gaita, plānotās aktivitātes u.c. ar projekta vadību saistītie jautājumi.
Mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātes ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas Erasmus+ komandas skolēni un skolotāji savā skolā uzņēma 22 skolēnus un 17 skololotājus no Lietuvas, Bulgārijas, Slovākijas, Polijas, Turcijas, Itālijas, Portugāles un Spānijas. Katras valsts komanda iepazīstināja projekta dalībniekus ar savu skolu, valsti, un tā kā tikšanās tēma bija „Bioloģiskā daudzveidība", katram dalībniekam bija iespēja gan iepazīstināt, gan iepazīt dažādu valstu floras un faunas sugu daudzveidību, kā arī uzzināt par vides zinātni un bioloģiju, speciālistu apmācību Daugavpils Universitātē. 26.septembrī projekta dalībnieki tikās ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku J.Dukšinski, kurš pastāstīja par Daugavpils starptautisko sadarbību, iespējām atpūsties Daugavpilī, kā arī piedāvāja noskatīties sagatavoto prezentāciju par Daugavpili. Nedēļas garumā projekta dalībnieki piedalījās dažādās aktivitātēs, realizējot tādus projekta mērķus kā dabas daudzveidības iepazīšana, piemēram, Ķemeru Nacionālajā parkā, kā arī Daugavpils Universitātes mācību bāzē "Ilgas". Katras projektā iesaistītās valsts pārstāvji stādīja dažādus kokus 12.vidusskolas pagalmā un kā sveicienu no Latvijas kabatā ielika pa kastanim. Projekta dalībnieki apmeklēja Latvijas galvaspilsētu Rīgu, uzzināja par Daugavpils Cietokšņa vēsturi, arhitektūru, kā arī iepazina latviešu tautas tradīcijas, dziesmas un dejas multikulturālajās vakariņās, kurās bija lieliska iespēja baudīt dažādus ēdienus, ko bija atveduši līdzi visi projekta dalībnieki un sagatavojuši mūsu skolēni un viņu vecāki. 12.vidusskolas skolēniem, kā arī viņu viesiem bija neatkārtojama iespēja novērtēt un uzlabot savu zināšanu līmeni angļu valodā, jo skolēni no partnervalstīm nedēļu dzīvoja viesģimenēs.
Projekta galvenā mērķauditorija ir skolēni, jo viņi ir tie, kuri šo gūto pieredzi, zināšanas izmantos nākotnē. Viena no projekta dalībniecēm Evija par šo nedēļu teica: „Man ir ļoti liels prieks piedalīties šajā projektā, un nedēļa, kad mēs uzņēmām viesus Latvijā, man atmiņā paliks uz ilgu laiku. Šīs nedēļas laikā es ieguvu daudz jaunu draugu, es uzlaboju angļu valodas prasmes, piedalījos interesantās aktivitātēs, kuras bija saistītas ar projektu, un ieguvu ļoti daudz neaizmirstamu emociju. Bija ļoti grūti šķirties ar projekta dalībniekiem no citām valstīm, jo pa šo laiku mēs visi satuvinājāmies un kļuvām par vienu lielu ģimeni. Paldies skolotājiem par šo lielisko iespēju piedalīties tādā projektā, tā ir ļoti laba pieredze turpmākajai dzīvei."

Vairāk informācijas par projekta aktivitātēm: https://www.facebook.com/groups/betterenvironmenteu/

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 12.vidusskolas
angļu valodas skolotājas
A.Ozoliņa un
D.Zarāne-Jemeļjanova