Daugavpils 12.vidusskolas izglītojamie Erasmus+ projekta ietvaros Slovākijā, pilsētā Topolčany

 Eiropas Savienības finasētajā Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības 


partnerību projekta Nr. 2015-1-TR01-KA219-022118_5 (to līdzfinansē Eiropas Savienība) “Better 

Environment, Better Future” (“Labāka vide, labāka nākotne”) ietvaros šī gada 26.martā Daugavpils 12. vidusskolas skolnieces Jeļizaveta Borovika (11.a), Kintija Liepniece (12.a) un skolotāja Inese Ivana devās uz astoto mācīšanās / mācīšanas / mācību mobilitāti, skolotāja Aiva Ozoliņa un Inese Soma devās uz trešo Starpvalstu projekta sanāksmi, kas šoreiz norisinājās Slovākijā, pilsētā Topolčany. Sadarbības skola Slovākijā Obchodna akademia Topalčany laipni uzņēma pie sevis skolēnus un skolotājus arī no Portugāles, Turcijas, Bulgārijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas un Itālijas skolām.

      Starpvalstu projekta sanāksmes dalībnieki izvērtēja projekta gaitu un tā realizāciju otrajā projekta darbības gadā, kā arī tika apspriesta projekta gala atskaites sagatavošana, tai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, vēl plānotās un realizējamās aktivitātes, kā arī  apspriesti drošības jautājumi pirms vizītes Turcijā, u.c. ar projekta vadību saistītie jautājumi.

 Mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātes ietvaros no 27. līdz 31. martam skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās dažāda veida aktivitātēs, kuru mērķis bija veicināt interesi par apkārtējo vidi, tās problēmām un iespējamajiem risināšanas veidiem. Tikšanās reizei  Slovākijā skolēni  vāca materiālus un gatavoja  prezentācijas par tēmu „Zemes lietojuma ietekme uz vidi”.             Uz tikšanos ar projekta dalībniekiem ieradās arī Topolčany reģiona Dabas Aizsardzības pārvaldes darbinieki un iepazīstināja ar vides problēmām Slovākijā un to risināšanu  nākotnē. Projekta dalībnieki apmeklēja  Slovākijas galvaspilsētu  Bratislavu un bija laipni sagaidīti valsts parlamenta ēkā, kur tiekoties ar Slovākijas Parlamenta pārstāvi vairāk uzzinājām par aktualitātēm Slovākijā. Bija patīkami uzzināt,  ka visā valsts teritorijā  tiek pievērsta liela uzmanība vides aizsardzības jautājumiem. Priecēja tīrās, sakoptās pilsētas un lauki, un visās publiskās vietās ir izvietots daudz  trīsdaļīgu( papīrs, stikls, plastmasa ) atkritumu šķirošanas konteineru.

     Tikšanos dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Augsto Tatru kalnus  un izbaudīt gaisa temperatūru kontrastus. Kalnos  uzzinājām, ka 2004. gada 19. novembrī gadsimta vētra piecu stundu laikā noslaucīja 1/3 no visa Tatros augošā meža, atstādama aiz sevis 40 km garu un 2 km platu strīpu. Tika „ noslaucītas” arī daudzas mežā esošās ēkas – viesu nami un viesnīciņas, cieta cilvēki. Vēja ātrums esot sasniedzis 45 m/s. Šobrīd var vērot, kā notiek dabiska meža atjaunošanās. 

       Neizpalika katras valsts vizītes aktivitāte - koku stādīšana. Slovākijā tika stādīta liepa un tai apkārt rododendri (Daugavpils 12.vsk.  projekta dalībnieki iestādīja rododendru). Projekta dalībnieki arī apmeklēja pili Bojnicē, kura rakstos pirmo reizi minēta 1113.gadā ( Bojnices pils apvīta ar senām un interesantām leģendām, to dēvē arī par „spoku pili”) un tai blakus izvietoto  vecāko zooloģisko dārzu Slovākijā, bibliotēku Oponicē, kurā glabājas izcili bibliogrāfiski retumi.
      Projketa ietvaros pēdējā dienā ir jauka tradīcija, rīkot „Multikulturālas vakariņas”, kurās  izglītojamie un skolotāji iepazīstina ar raksturīgākajiem katras dalībvalsts pārtikas produktiem un dzērieniem, lai prezentētu savu valsti.  Neizpalika arī īpašs namatēvu pārsteigums – svaigi gatavots gulašs skolas dārzā, nacionālās dziesmas, dejas un rotaļas.
Projektā iesaistītajiem izglītojamajiem bija iespēja dzīvot viesģimenēs, kas ļāva labāk iepazīt šīs valsts tradīcijas, sadzīvi, kultūru, valodu , kā arī attīstīt savas komunikāciju prasmes angļu valodā un iegūt jaunus draugus. Liels paldies Slovākijas skolotāju un skolēnu komandai  par neaizmirstamām dienām Slovākijā,  pilsētā Topolčany. Ar saviem iespaidiem dalās Jeļizaveta: “Ceļojums uz Slovākiju bija kolosāls. Braucot uz viesģimeni bija neliels uztraukums, bet iepazīstoties ar viņiem uzreiz izveidojās ļoti labas un tuvas attiecības. Kopā ar mani viesģimenē dzīvoja meitene no Itālijas. Visi Erasmus + BEBF projekta dalībnieki ir atklāti un gatavi sadarbībai jaunieši, tāpēc ar savstarpējo komunikāciju problēmu neradās. Visvairāk atmiņā palika iespaidīgie Slovākijas kalni, spoži spīdošā saule un vienmēr pozitīvi noskaņotie projekta dalībnieki,  ar kuriem bija ļoti patīkami kopā pavadīt laiku un piedalīties Erasmus + BEBF izveidotajās aktivitātes. Šis projekts dod unikālu iespēju iepazīt un izzināt pasauli, jaunas kultūras, pilnveidot angļu valodas zināšanas un, protams, veidot jaunus un ilgstošus sakarus ar jauniem cilvēkiem. Liels paldies visiem projekta organizatoriem un dalībniekiem.”
Vairāk informācijas par projekta aktivitātēm: https://www.facebook.com/groups/betterenvironmenteu/
 
 
 
 
 
 
 
Pārējās bildes ir apskatāmas šeit!
 
Informāciju sagatavoja
Daugavpils 12.vidusskolas skolotājas
Inese Soma, Aiva Ozoliņa, Inese Ivana