Daugavpils pārstāvji pirmajā starpvalstu projekta sanāksmē

Daugavpils 12. vidusskolas skolotāji Aiva Ozoliņa un Ilmārs Zučiks no 2015. gada 29. novembra līdz 4 decembrim piedalījās pirmajā starpvalstu sanāksmē, kura notika ITIS GIOVANNI XXIII skolā, Romā, Itālijā. Tā bija pirmā no plānotajām aktivitātēm Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta "Better Environment, Better Future" ("Labāka vide, labāka nākotne"; līguma Nr. 2015-1-TR01-KA219-022118_5) ietvaros.

Deviņu valstu 17 pārstāvji kopā strādāja, plānoja turpmāko projekta realizācijas gaitu, tika izvirzīti un precizēti uzdevumi turpmākajam darbam, kā arī tika izvērtēts un salīdzināts jau padarītais. Projekta, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība, nākamā darbība ir mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitāte Polijā, kura sāksies 2016. gada 18. janvārī. Pirms tās skolēni un skolotāji aktīvi strādā pie projekta vietējo aktivitāšu realizācijas, piemēram, veido projekta saukļus, zīmē logo un izvēlas talismanus, kā arī veido dažādas prezentācijas, veic apjomīgu aptauju par vides jautājumu izpratni skolēnu, skolotāju starpā, kā arī vietējā sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 12. vidusskolas skolotāja
Aiva Ozoliņa