Ekskursija pa Eiropas Parlamentu

Ekskursija EP2021. gada 14. maijā plkst.15:00 notika tiešsaistes ekskursija pa Eiropas Parlamentu ar Nilu Ušakovu. Tajā piedalījās daži skolēni no 9.un 10.klasēm, kuriem bija lieliska iespēja uzdot interesantus un aktuālus jautājumus Nilam Ušakovam personīgi. Mēs uzzinājām kā strādā EP, ar kādiem aktuāliem un mūsu valstij svarīgiem jautājumiem nodarbojas deputāts, kādas intereses pārstāv, kādā valstī lielākoties atrodas, kādus pienākumus pilda u.c.. Nedaudz pievērsāmies arī deputāta izglītībai un sapņu profesijai.

Apkopojot informāciju, Nils Ušakovs uzsvēra, ka EP galvenokārt nodarbojas ar finansēm, budžetkomiteju,  finanšu regulāciju no Eiropas fondiem. Lielākoties atrodas Briselē, bet bieži ir jābūt arī Strasbūrā, Francijā. Dažas dienas mēnesī Nils Ušakovs ar lielu prieku atgriežas Latvijā un risina dažādus politiskus jautājumus jau savā valstī. Darba valoda Briselē un Strasbūrā ir angļu valoda, īpaši tagad, attālinātā darba procesa laikā, bet klātienes deputātu sanāksmēs tiek izmantotas dažāds valodas, pieejami tulki tādās valodās kā angļu, spāņu, franču, itāļu vai poļu.

  Tas, ko deputāts šobrīd dara, pilnībā atbilst viņa izglītībai, jo bakalaura grādu Nils ir ieguvis Latvijas Universitātē. Apguvis izglītības programmu “Ekonomika un analītiskā ekonomika, Eiropas integrācija.” Tālāk studijas turpinājis Dānijā, Odensā un ieguvis maģistra grādu 1997.gadā -  pilnībā apgūstot angļu valodu. Tālākās dzīves gaitas Nils Ušakovs gribējis saistīt ar pedagoģisko darbību jeb pasniedzēja darbu. Tas bija viņa sapnis. Iesācis savu pedagoģisko darbību kā pedagoga palīgs ekonomikā Latvijas Universitātē, bet 1998.gadā krīzes dēļ mainījis profesionālo darbību un pievērsies žurnālistikai, Šajā darba jomā nostrādājis līdz 2005.gadam. Vēlāk viņam piedāvāts kļūt par politiķi, un sākusies jauna dzīve, jauna pieredze un ieguldījums sabiedrības labā.

Īsi par profesionālo darbību politikā:

2006.gadā N.Ušakovu ievēlēja Seimā,

2009.gadā viņš tika ievēlēts Rīgas Domē, bet

2019.gadā Eiropas Parlamentā.

Politikas darbībā Nilam jau ir 16 gadu pieredze.

Tagad pievērsīsimies dažu skolēnu jautājumiem:

Sofija Konstantinova uzdeva jautājumu par to, vai nepieciešams labi mācīties skolā, lai kļūtu par deputātu? Kā jūs mācījāties skolā?

Nils Ušakovs atbildēja, ka “jāmācās labi vienmēr. Nepieciešams nepārtraukti trenēt smadzenes. Skolā un pēc tās nācās apgūt latviešu valodu pilnībā, tad angļu valodu. Zināšanas ir nepārtraukta attīstība un jūsu personīgais resurss.”

Darja Popkova: “Jums ir pietiekami daudz brīva laika, lai atpūstos?”

Nils Ušakovs: “Mums ir precīzi noteikts darbs laiks. Komanstundas. Viss ir jāievēro ļoti stingri. Protams, brīvs laiks mums ir. Es to pavadu parkos, patīkamā dabas gaisotnē kopā ar ģimeni. Patīk nodarboties ar sportu.”

Elvīra Jahimoviča: ”Kāda ir jūsu darba alga?”

Nils Ušakovs: “Darba alga ir vienāda visiem Eiropas Parlamenta deputātiem. Tā sastāda 7000 Euro mēnesī, lai pietiktu dzīvošanai. Līdzekļi tiek maksāti no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem.”

Elvīra Jahimoviča: “Vai Jūs esat apmierināts ar savu profesiju.”

Nils Ušakovs: ”Jā, jo es strādāju pēc savas izglītības. Strādāju savas valsts un sabiedrības labā. Patīkami redzēt sava darba rezultātus. Ir gandarījums par to, kas tika izdarīts Rīgā, kamēr es biju mēra postenī.”

Lūk, šādi interesanti jautājumi izskanēja. Paldies skolēniem par aktīvu dalību!

Liels prieks un gandarījums ir par to, ka mums bija unikāla iespēja tikties ar Nilu Ušakovu personīgi (lai arī tiešsaistē), uzdot viņam jautājumus un iepazīties tuvāk.

Liels paldies Jums par piedāvāto iespēju! Jūs esat patiesi jauks un ļoti atsaucīgs, pozitīvs cilvēks.

Lai Jums veiksme turpmākajā darbībā, stipra veselība. Ceram tikties ar Jums arī nākamajā ekskursijā.

Informāciju sagatavoja:
Pedagogs karjeras – konsultants
Natālija Mihailova