IAEVG konference

Konference

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

konference

“Pedagoga karjeras konsultanta resursi pašefektivitātes veicināšanai”

Tiešsaiste

 2021.gada 20.oktobris

 

 

no 16.15 - dalībnieku pieslēgšanās tiešsaistei

16:30 – 16:50 - Konferences atklāšana. Karjeras atbalsta balvas 2020. un 2021. gada laureātu godināšana

Dita Traidās, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore

16:50 – 17:10 - Eiropas valstu pieredze karjeras atbalsta labās prakses apzināšanā

Ladislavs Ostroha, Slovākijas Euroguidance centra pārstāvis (referāts tiks tulkots latviešu valodā)

17:10 – 17:30 - Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā resurss pedagoga karjeras konsultanta darbam

Ināra Punkstiņa, Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja

17:30 – 17:55 - Karjeras konsultants – no šodienas uz rītdienu

Inga Pāvula, izglītības eksperte, supervizore, mentore

17:55 – 18:00 - Konferences noslēgums

Konferences moderators – Edijs Bošs

Konferences_programma_2021.docx