IZVĒĻU GROZI (MĀCĪBU PROGRAMMAS) 2021./2022. MĀCĪBU GADAM

Bioloģija, medicīna un tehnoloģijas Matemātika un tehnoloģijas Inženierzinātnes un matemātika Valodas, kultūra un māksla Sociālās zinātnes un matemātika Valodas un matemātika Uzņēmējdarbība, jurisprudence un socioloģija

.