Jūrnieki bez darba nepaliks!

No visām pasaulē pārvadātajām kravām 80% uz mērķi ceļo pa jūru. "Tas nozīmē, ka mūsu Jūrniecības koledžas audzēkņiem bezdarbs nedraud! Patlaban pasaulē ir ap 20 tūkstošiem virsnieku vakanču," saka Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis, stāstot par iespējām, kādas jauniešiem paveras, izvēloties ar jūru saistītu profesiju.

Nākamgad apritēs 143 gadi kopš Liepājas Jūrniecības koledžā skolojas nākamie kuģu vadītāji un mehāniķi. Līdztekus šīm divām specialitātēm koledža apmāca arī loģistikas speciālistus pārvadājumiem pa jūru.

"Mācību iespējas mūsu izglītības iestādē ir elastīgas un piemērotas dažādiem mūsu audzēkņu iepriekšējās izglītības līmeņiem," skaidro koledžas direktors, iepazīstinot ar mācību programmām.

Liepājas Jūrniecības koledžā audzēkņus uzņem, sākot ar pamatskolas izglītību. Šiem audzēkņiem koledžā piedāvā mācību programmu "Jūras transports". Mācību ilgums ir četri gadi, kuru laikā iespējams apgūt mehāniķa kvalifikāciju kuģiem ar dzinēja jaudu līdz 750 kilovatiem (kW) un kuģa vadītāja (stūrmaņa) specialitāti uz kuģiem līdz 500 brutotonnām (BT).

Ar vidējo vai vidējo speciālo izglītību Liepājas Jūrniecības koledžā audzēkņiem ir iespēja iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmās, kas paredz iegūt kuģa mehāniķa (3000 kW) un kuģa vadītāja (3000 BT) kavlifikāciju. Abās specialitātēs ir iespējams izvēlēties mācības kā klātienē, tā neklātienē. "Neklātienes audzēkņiem gan iepriekš jau jābūt pastrādājušiem uz kuģa vismaz 12 mēnešus," precizē direktors.

Ļoti pieprasīta ir arī studiju programma "Starptautisko pārvadājumu organizēšana", kurā sagatavo loģistikas speciālistus. Arī šīs specialitātes studenti saņem izglītības dokumentu par iegūtu 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ir iespējas studēt kā klātienē, tā neklātienē.

Sadarbībā ar kuģu personāla komplektēšanas kompānijām koledža cenšas nodrošināt studentiem prakses iespējas starptautiskās kompānijās. Turklāt, kā liecina pieredze, pierādot savu profesionalitāti un labās zināšanas, vismaz piektā daļa koledžas audzēkņu jau prakses laikā atrod nākamās darba vietas. "Un to es varu apgalvot ar pilnu atbildību – tie, kas pēc mūsu koledžas beigšanas vēlas strādāt savā specialitātē, bezdarbniekos nepaliek!" saka V.Dreimanis.

Kā liecina līdzšinējā pieredze, aptuveni 75% studējošo koledžā patlaban ir kurzemnieki un pārējie no citiem Latvijas reģioniem. Atbraucējus no citurienes koledža nodrošina ar studentu viesnīcu, kurai veikta fasādes siltināšana un renovācija un drīzumā, apgūstot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, sāks iekštelpu rekonstrukciju, pārveidojot to par modernu un mūsdienīgu studentu mītni.

Līdztekus mācībām koledžas audzēkņiem ir nodrošinātas iespējas iesaistīties dažādās sporta spēļu komandās: basketbola, futbola un florbola, kā arī visiem audzēkņiem obligāta ir peldēšanas apmācība.

 

Uzziņai:
Liepājas Jūrniecības koledža atrodas: Liepājā, K.Uliha ielā 5,
Uzņemšanas komisijas telefons: 634 24880, 29130491,
E-pasts: kanceleja@ljk.lv,
Mājas lapa:www.ljk.lv

Dokumentu pieņemšana un reģistrācija:
pilna laika studijām no 2018. gada 10.jūlija līdz 31.jūlijam,
nepilna laika studijām – līdz 21. septembrim.
Pirmdienās – ceturtdienās no plkst 10.00 –16.00; piektdienās no plkst 10.00 –14.00.