"Kopā dažādībā" starpvalstu sanāksme

Erasmus logo
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta "Together in our Diversity" ("Kopā dažādībā"; līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-064643) ietvaros Daugavpils 12. vidusskolas 2 skolotājas no 2021. gada 8. oktobra līdz 13. oktobrim piedalījās starpvalstu sanāksmē, kura notika LICEO SCIENTIFICO G. DA PROCIDA skolā, Salerno pilsētā, Itālijā.

Projekta pārstāvji no  Itālijas, Latvijas, Rumānijas un Spānijas kopā pārrunāja ceļošanas nosacījumus, plānoja turpmāko projekta realizācijas gaitu un gala produkta izveidi, tika precizēti uzdevumi turpmākajam darbam, tika saskaņoti mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitāšu norises laiki, kā arī tika ieteiktas/ demosntrētas dažādas tehnoloģiju aplikācijas, kas veiksmīgāk varētu palīdzēt izglītojamajiem no dažādām valstīm  izveidot, piemēram, TV ziņu raidījumus par konkrētu tēmu, darbojoties kādā no mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātēm. Uzņemošā skola piedāvāja arī iespēju novērot divas mācību stundas savā skolā – dabaszinību un angļu valodas stundas, kurās izglītojamie prezentēja šajos mācību priekšmetos izstrādātos projektus.

Šī projekta nākamā mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitāte, kuras tēma ir “Dzimumu atšķirības, stereotipiski tēli”, tiek plānota Itālijā, kura sāksies 2021. gada 29. novembrī, bet 2022.gadā aktivitātes norisināsies Rumānijā un Latvijā. Pirms tām izglītojamie un skolotāji aktīvi strādā pie projekta aktivitāšu realizācijas, piemēram, veido dažādas prezentācijas, veic datu ievākšanu par konkrētām katras aktivitātes izvirzītajām tēmām.

Ņemot vērā situāciju ar COVID 19 Eiropā un katrā projekta dalībvalstī atsevišķi, projektā “Kopā dažādībā” visas projektā iesaistītās skolas 2020. gada vasarā vienojās lūgt projekta pagarinājumu, kas arī atbalstīts.  

Projekta realizācija ir paredzēta līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Papildus informācija par projektu atrodama: http://www.daug12vsk.lv/Projekti

Bildes apskatāmas sadaļā galerija.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 12. vidusskolas
skolotājas  Dace Zarāne – Jemeļjanova un Aiva Ozoliņa