Kustība ir veselības atslēga

Veselības diena10.septembrī visa mūsu skolas saime baudīja svaigu gaisu, sauli un sportošanas prieku Veselības dienā.

1.klašu skolēni kopā ar klases audzinātājām sportoja “lielās” skolas sporta laukumā, 4.-11.klašu skolēni – Stropu mežā. Sporta skolotājiem lieliski palīgi bija 12.klases skolēni un klases audzinātāja Irēna Puncule.

Skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes – orientēšanās mežā, stafetes un tradicionāli – virves vilkšana, kas tika pavadīta ar skaļām emocijām.

Esam sasmēlušies sauli un dzīvesprieku un ceram, ka tas palīdzēs mums visiem mācīties un strādāt tālāk!

Paldies sporta skolotājiem Aleksandram Settarovam, Jūlijai Matvijenko, Diānai Černiševai par pasākuma organizēšanu, 12.klases skolēniem par aktivitāšu vadīšanu un skolēnu pieskatīšanu, klases audzinātājiem, skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja klases audzinātājiem, par izturību un pozitvām atsauksmēm, skolotājai Silvai Šaršūnei par fotografēšanu!

Bildes apskatāmas sadaļā galerija.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Signe Kotova