"Labbūtības ceļakarte" mūsu skolā

JSPA
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros Skolēnu domes pārstāvji Daniels Daņilovs, Karīna Smilgina, Amanda Neimane un Rolands Morozs augusta beigās izstrādāja skolas “Labbūtības ceļakarti”. Projekta komandas mērķis bija ar organizētajām aktivitātēm  mazināt skolēnu spriedzi ikdienā, papildināt savas zināšanas par mentālo veselību un izglītot pārējos skolēnus, veicināt skolēnu savstarpējo komunikāciju, klašu kolektīvu saliedētību.

Decembrī skolā projekta ietvaros norisinājās dažādi izglītojoši un radoši pasākumi skolēnu mentālās veselības uzlabošanai. 

Praktiskās nodarbības par psihoemocionālo veselību 9.-12.klašu skolēniem vadīja SIA Bērnu un pusaudžu resursu centra Daugavpils filiāles speciālistes Viktorija Ševeļkina un Irēna Žukovska.

Sākumskolas un pamatskolas skolēni iesaistījās dažādās Skolēnu domes pārstāvju veidotajās aktivitātēs “Labbūtības gadatirgū”. Tās vadīja 9.-12.klašu skolēni. Pamatskolas skolēniem tika piedāvāts atpazīt savas emocijas un kopā pārrunāt, ko darīt, ja kādreiz jūties, piemēram, nomākts, stresā, skumjš vai apjucis, bija iespēja padarboties ar antistresa rotaļlietām un izstāstīt, kā katrs rīkojas stresa situācijā un uzklausīt ieteikumus, ko vēl var darīt, lai mazinātu satraukumu ikdienā. Skolēni spēlēja galda spēles  un krāsoja nelielas mandalas, pūta ziepju burbuļus un izbaudīja fotografēšanās prieku improvizētā foto stūrītī. Visaugstāko novērtējumu skolēni piešķīra “Atpazīsti savas emocijas!”bodītei, kurā ar aktivitātes vadītāju varēja parunāt par dažādām emocijām un saprast, kā panākt, lai emocijas netraucē sev un citiem, kā arī aktivitātei “Foto prieks”.

“Labbūtības ceļakartē” plānotās aktivitātes turpināsies arī nākamajā semestrī, piemēram, 9.-12.klašu skolēni vadīs klases stundas par psihoemocionālo veselību jaunākajiem skolēniem, tiklīdz tas būs iespējams epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Bildes apskatāmas sadaļā galerija.

Informāciju sagatavoja Skolēnu domes pārstāve un  projekta komandas dalībniece  Karīna Smilgina