Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

Vēsturiski veiksmīga karjera tiek uztverta kā konsekventa lomu secība cilvēka mūža garumā. Taču karjeras speciālisti secina, ka mūsdienīga karjeras koncepcija vienlaikus ietver arī cilvēka personīgo brīvību, pašizziņu un izpratni par veiksmi. Tāpēc varam teikt, ka šodien viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku. Kāpēc ir vērts aizdomāties par karjeras jautājumiem bērniem, kas ir vēl pirmsskolas un sākumskolas vecumā? Noskaidrosim to, aplūkojot tipiskās vajadzības bērnībā - gan apmierinātas, gan ignorētas vajadzības ir noteicoši karjeras veidošanas faktori.

Pilns raksts ir pieejams PDF failā. (pielikums_vecakiem.pdf)

.