No 14.jūnija īpaši gaidīti 9.klašu absolventi un viņu vecāki, lai iesniegtu dokumentus mācībām vidusskolā

Absolventu iesniegums

.