PALDIES DIENA mūsu skolā

PaldiesPieklājība neko nemaksā, bet dārgi tiek novērtēta!

„PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu”. J.Jaunsudrabiņš

Kas un kad?

Katram cilvēkam patīk, kad viņa paveikto novērtē,  taču pateikšanās ir viena no visvairāk trūkstošajām uzslavas formām mācību, biznesa vidē visā pasaulē.

Tāpēc 11.janvārī  atzīmē Starptautisko „Paldies” dienu (pēc ANO un UNESCO iniciatīvas).

Arī mūsu pilsētā visās skolās, lai akcentētu Paldies vērtību, notiek akcija “Vēlos pateikt paldies”.

Kāpēc teikt “paldies”?

Pateicības vārdiem ir kolosāla, burvīga iedarbība gan uz mums pašiem, gan uz apkārtējiem. Psihologi ir pārliecināti, ka pateicības vārdi ir ne tikai pieklājības, bet arī cilvēka emocionālā intelekta līmeņa rādītājs.

  • pateicības attieksme ir labvēlīga  mūsu smadzenēm un noskaņojumam:

Nav noslēpums, ka pateikšanās var ietekmēt noskaņojumu pozitīvā veidā (grūti izteikt pateicību un būt īgnam). Taču pētījumos ir fiksēta saistība starp pateicību un cilvēka labklājību. Būtībā secinājums ir šāds: jo pateicīgāks cilvēks ir, jo vairāk viņa iekšējais emocionālais stāvoklis tiecas uz labizjūtu.

  • pateicības vārdi svarīgi mūsu attiecībām:

“Paldies” vārdi ir mutiski glāsti, un tie spēj nomierināt un sasildīt ar savu siltumu, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.

  • Pateicības vārdi rada veselīgu, ļoti cienīgu un empātisku psiholoģisko vidi, veido uzticību un veicina cilvēku iesaistīšanos:

Pateicības vārdi rada gandarījumu par padarīto, motivē turpināt darīt to labo, ko cilvēki ir pamanījuši. 

Kā teikt “paldies”?

Galvenais, lai paldies tiktu teikts no visas sirds un tiek atrasti mīļi, labi vārdi. 

Skolas psihologi kopā ar Skolas domi aicina 11. janvārī ikkatru (piedalīsies visa skolas saime)

padomāt un pateikt paldies cilvēkiem, kuriem ikdienā to aizmirstam izdarīt.

Kā mēs to darīsim?

Skolas foajē  atradīsies  5 pateicības kastes un krāsainas lapiņas, uz kurām katrs skolēns un skolas darbinieks var uzrakstīt pateicības vārdus, norādot - kam un ieliekot attiecīgajā kastītē.

"Vēlos pateikt paldies..."

  1. 1.     Skolotājiem
  2. Atbalsta personālam
  3. Tehniskajam personālam
  4. Ēdnīcas darbiniekiem
  5. Skolēniem

Dienas beigās un nākāmajā dienā Skolas domes pārstāvji pasniegs  pateicības vārdus tiem, kam tie ir adresēti.

Aicinām pateikt paldies arī saviem ģimenes locekļiem un draugiem.

Akcijā “Vēlos pateikt paldies…” var piedalīties arī vecāki, uzrakstot vētules/ zīmītes skolotājiem  vai skolas darbiniekiem.

Iepriecināsim un iedvesmosimviens otru! Paldies vienmēr ir laikā un vietā!

 
Informāciju sagatavoja skolas psiholoģe Tatjana Uzole