Mēs piedāvājam:

  • Vispārējās pamatizglītības programmu
  • Vispārizglītojošā virziena izglītības programmu
  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
  • Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem:

  • Datoriku
  • Vācu valodu
  • Spec.kurss Tehniskā grafika