Bioloģija, medicīna un tehnoloģijas Matemātika un tehnoloģijas Inženierzinātnes un matemātika Valodas, kultūra un māksla Sociālās zinātnes un matemātika Valodas un matemātika Uzņēmējdarbība, jurisprudence un socioloģija

.