2021./2022. mācību gada prioritātes:

  • Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu -  izglītības mūsdienīgai lietpratībai - īstenošana 2.,5., 8.un 11. klasēs,  atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības pieejā un saturā
  • Iekļaujošās izglītības veicināšana
  • Izglītojamo pašnovērtējuma izmantošana mācību stundā kā pašvadītas mācīšanās sastāvdaļa
  • Izglītības iestādes vērtību -  atbildība, cilvēka cieņa, ģimene, latviešu valoda  - iekļaušana mācību procesā

Vērtības