Vēsture, tradīcijas

Vēsture

1942. g. Mazākumtautību skola.

Vecā skola

1944. g. Daugavpils 1. nepilnā vidusskola.

1945. g. Daugavpils 4. nepilnā vidusskola.

1948. g. Daugavpils 4. septiņgadīgā skola.

1961. g. Daugavpils 4. astoņgadīgā skola.

1970. g. Tika uzbūvēts jaunais skolas korpuss.

1971. g. Daugavpils 12. vidusskola (kā divplūsmu skola).

1992. g. Daugavpils 12. vidusskola ar latviešu mācību valodu.

1998. g. Sākumskolai tiek iedalīta ēka Jelgavas ielā 30a

2008. g. Dabas zinības kabinetu renovācija, mēbeļu un aprīkojuma iegāde.

2009. g. Lifta uzbūve, pacēlāja ierīkošana un telpu pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

2013. g. Veikta skolas ēkas Kauņas iela 8 renovācija.

2018. g. Uzsākat skolas ēkas Jelgavas ielā 30a renovācija.

Tradīcijas

Zinību diena.
Dzejas dienai veltīti pasākumi.
Latviešu tradīciju izzināšana.
Skolotāju diena.
Pop-Clips.
5., 10. klašu iesvētīšana.
100 jautājumi skolotājam.
Konkursi "Superpuika", "Supermeitene"
Valsts svētku svinēšana.
Mācību priekšmetu nedēļas
Ziemassvētku ieskaņas koncerti
Mis un Misters.
Absolventu vakars.
Sirsniņbelle.
Vecāku un skolotāju balle.
Nakts skolā.
Mātesdienas koncerts.
Garīgās mūzikas un dzejas pēcpusdiena.
Pateicības diena.
Pēdējais zvans "Ceriņu balle".
Vasaras nometnes skolotājiem un skolēniem.
Skolas darbinieku dzīves un darba jubileju atzīmēšana.