Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA"

Estētiskā kosmetoloģijaProfesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums

 15.04.2021 zoom platformā es kopā ar 11.a klases meitenēm – Viktoriju Pavlovu, Amandu Neimani, un Karīnu Smilginu tikāmies ar Daugavpils Universitātes aģentūras, Daugavpils medicīnas koledžas estētiskās kosmetoloģijas programmas vadītāju Ilzi Brižu, kura mums pastāstīja par programmas saturu, niansēm, kompetencēm. Mums bija arī lieliska iespēja noskatīties īsu videofilmu, kurā varēja redzēt pilnīgi jaunās studiju telpas un bagātīgo inventāru. Tā kā studiju programma “Estētiskā kosmetoloģija” ir pilnīgi jauna programma un taps realizēta tikai nākamajā mācību gadā, topošajiem studentiem būs lieliska iespēja būt programmas pamatlicējiem un pirmatklājējiem.

Jūs varēsiet pirmie izbaudīt programmas bagātīgo saturu, jo mācību procesa laikā būs jāapgūst veseli 6 mācību moduļi. Jūs kā skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā varēsiet strādāt ar kosmetoloģijas tehnoloģijām un metodēm, strādāt ar kosmētiskiem produktiem sejai un ķermenim, pārzināt kosmētikas tirgu, veikt kosmētisko procedūru menedžmentu, ievērot profesionālo darba ētiku, ievērot tehniskās drošības standartus, ievērot vispārējās higiēnas prasības, ievērot normatīvos aktus u.c.

 Dažu dalībnieku komentāri. Karīna Smilgina 11.a klases skolniece :”Kopumā tas bija jauki pavadīts laiks! Neskatoties uz to, ka cilvēku nebija daudz, pasākuma vadītāja atbildīgi visu izstāstīja – izsmeļoša informācija un saprotama, interesants saturs.”

Amanda Neimane 11.a klases skolniece: “Estētiskā kosmetoloģija” bija aizraujošs pasākums, kurā bija iespēja uzzināt par karjeras iespējām skaistumkopšanas sfērā. Dzirdētā informācija likās ļoti noderīga, ņemot vērā to, ka par izglītības iegūšanu šajā jomā iepriekš daudz nebija zināms.

  Lai gan cilvēku daudzums nebija liels, pasākuma vadītāja sniedza izsmeļošu informāciju par piedāvātajām studiju programmām un spēja radīt ieinteresētību pasākuma dalībniekos.”

 Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un praktizē skaistumkopšanas jomā, strādājot ar kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām, veicot sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras; ievēro profesionālo ētiku un profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus; pārzina kosmētikas tirgu, kā arī sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus un konsultācijas, ievērojot savas profesionālās lomas un kompetences robežas; rūpējas par savu profesionālo pilnveidošanu izvēlētajā skaistumkopšanas darbības jomā. Skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) specialitātes kompetence, kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) var strādāt ārstniecības iestādēs. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas saistītās profesijas noteiktas Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 1.1.punktā. un citu uzņēmumu skaistumkopšanas institūcijās vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Pēc studiju beigām Jūs kļūsiet par plaša spektra speciālistu skaistumkopšanā un varēsiet strādāt par plaša spektra kosmetologu, SPA speciālistu, masieri, varēsiet veikt jauno tendenču atjaunojošās sejas masāžas, sejas procedūras, stone masāžas jeb karsto akmeņu masāžas, apgūsiet aromterapiju, kas ir viens no efektīvākajām atjaunojošām un relaksējošām metodēm skaistumkopšanā. Papildus Jūs apgūsiet manikīra, pedikīra, vaksācijas specialista iemaņas un profesionālās zināšanas. Šo izglītības programmu var apgūt tikai Daugavpils medicīnas koledžā, jo citās mācību iestādēs tik plaša spektra skaistumkopšanas programmu vienkārši nav. Paldies koledžas direktorei Līvijai Jankovskai un programmas vadītājai Ilzei Brižai par tik lieliski izstrādātu plaša spektra skaistumkopšanas programmu, kura pašlaik  ir vienīgā Latvijā. Liels lepnums ir par tādām progresīvajām idejām un vienreizējām izstrādēm mūsu pašu  Daugavpilī. Daugavpils ir progress un attīstība, pateicoties talantīgiem, sirsnīgiem, radošajiem un prasmīgiem vadītājiem.

Iegūstamā kvalifikācija: skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)
Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti (bez medicīniskās izglītības)
Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti (ar medicīnisko izglītību)
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks
Maksas studijas.

Informāciju sagatavoja:
Pedagogs karjeras – konsultants
Natālija Mihailova