Train ticket to Europe: Language awareness through visual arts

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas divpusējās partnerības projekts
„Train ticket to Europe: Language awareness through visual arts".

Projektā piedalās: Liceul de Arte, Alba Iulia, Rumānija (projekta koordinators) un Daugavpils 12. vidusskola, Latvija (partneris)

Projekta ilgums: 2012. gada 1. augusts - 2014. gada 31. jūlijs

Projekta mērķi un uzdevumi:

- Savstarpēji sadarboties Rumānijas un Latvijas kultūras ietvaros, aktīvi piedaloties projekta aktivitātēs;
- Pielietot angļu valodu, komunicējot projekta aktivitātēs un mācoties jaunu valodu (rumāņu);
- Izmantot dažādas vizuālās mākslas: teātra izrāde, zīmēšana, gleznošana, fotogrāfija, skulptūra, un e-māksla valodas zināšanu uzlabošanā;
- Apgūt pamata priekšstatus par Rumāniju, lai veidotos savstarpējā saprašanās latviešu/ rumāņu skolēnu starpā;
- Izveidot latviešu/rumāņu valodas apguves materiālus: ilustrētu darba burtnīcu; valodas plakātus; filmētu video atbalsta materiālu darba burtnīcai Šekspīra laika noskaņās (tērpi un dekorācijas); „TTE LAVA Language Store"(e- twinning)
- Nospēlēt īsu Šekspīra lugas fragmentu partnervalsts valodā.

 Projekta apraksts:

     Projektā „Train ticket to Europe: Language awareness through visual arts"  Daugavpils 12. vidusskolas partneris ir Liceul de Arte (The Fine Arts High School), Alba Jūlijā (Alba Iulia) Rumānijā, kas ir arī projekta koordinators.

     Projekta ietvaros skolēni mācīsies valodas un tās pielietos praktiski. 10. un 11. klašu rumāņu un latviešu skolu skolēni, vecumā no 16 līdz 19 gadiem, mācīsies viens otra valodu, izmantojot angļu valodu saziņā.

     Projekts ierosina jaunu koncepciju Eiropas sadarbībai: dinamiskā sadarbība. Divu gadu laikā skolēni, izmantojot vizuālo mākslu, piemēram, teātra izrādes, zīmēšana, gleznošana, fotogrāfija, skulptūra, un e-māksla izveidos rumāņu / latviešu valodas apguves materiālus. Šie materiāli būs viņu bagāža ceļojumam, piestājot Rumānijas un Latvijas stacijās. Vilciena metafora simbolizē dinamisku un uz vizualitāti balstītu valodas mācīšanās procesu. Šī brauciena beigās viņi būs iepazinuši citu mazāk zināmu Eiropas kultūru un valodu.     

     Ar projekta gala rezultātu palīdzību tiks sasniegti tādi mērķi kā inovatīva svešvalodas mācīšanās un starpkultūru un etnisko dialogu veidošana.

Projekta aktivitātes:
1. 26 starptautiskās mobilitātes, no kurām 20 skolēni kā viena grupa un 6 skolotāju mobilitātes vismaz 10 dienu garumā.
2. 30 stundu rumāņu valodas apmācība, no kurām 20 stundas rumāņu skolotāju un 10 stundas skolas skolotāju vadībā.
3. Latviešu/rumāņu valodas apguves materiālu izveide.
4. Īsa Šekspīra lugas fragmenta iestudēšana rumāņu/ latviešu valodās.
5. Tekstuālā, vizuālā un audio materiālu ielādēšana TwinSpace, kur skolēni un skolotāji varēs apmeklēt un dalīties idejās.
6. Rumāņu/latviešu valodas fakultatīvā kursa melnraksts.
7. Publicitātes pasākumi.


Galvenās aktivitātes un mobilitātes 2012.-2013. mācību gadā.

Eiropas savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogramma divpusējās partnerības projekta „Train ticket to Europe: Language awareness through visual arts" („Vilciena biļete uz Eiropu: Valodas apguve ar vizuālās mākslas palīdzību") simboliski pirmā vilciena biļete tika nopirkta un izmantota braucienam uz Rumāniju.

Daugavpils 12. vidusskolas latviešu valodas skolotāja Lidija Znotiņa un angļu valodas skolotāja Aiva Ozoliņa no 2012. gada 25. novembra līdz 7. decembrim apmeklēja projekta partnerskolu: Liceul de Arte (Alba Iulia, Rumānija), kur 10. un 11. klašu skolēniem 10 dienās intensīvi 20 mācību stundu garumā palīdzēja apgūt latviešu valodu ar angļu valodas starpniecību. Skolotājas ne tikai mācīja skolēnus, bet arī iepazīstināja ar Daugavpili un Latviju, stāstīja par tās dabu un kultūru. Rumāņu skolēni izrādīja lielu interesi par mūsu valsts valodu un kultūru, ļoti vēloties apmeklēt Latviju un Daugavpili. Šajā laikā skolotājas arī apguva 20 mācību stundu garu rumāņu valodas kursu. Šīs zināšanas skolotājas pielietoja turpmāko projekta aktivitāšu realizēšanā- rumāņu valodas 10 stundu vadīšanā savas skolas skolēniem 2013. gada februārī un martā.

   

Nākošā „vilciena" biļete tika izmantota braucienam no Rumānijas uz Latviju. No 2013. gada 14. janvāra līdz 25. janvārim Daugavpils 12. vidusskolā bija sastopami ciemiņi no Rumānijas. Projekta ietvaros skolu apmeklēja Liceul de Arte (Alba Iulia) filozofijas, psiholoģijas, ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja Livia Diosan un angļu valodas skolotāja Nicoleta Apostol. Viņu vadībā 9., 10. un 11. klašu skolēni apguva intensīvo 20 stundu rumāņu valodas kursu ar angļu valodas starpniecību. Rumāņu valodas stundas arī apmeklēja skolotāji, kurus interesēja valodu apmācības un apguves metodika un tās izmantošanas iespējas. Tā bija arī vienreizēja iespēja skolēniem un skolotājiem uzlabot un atsvaidzināt svešvalodas zināšanas un iepazīt mazāk zināmas valsts - Rumānijas - kultūru un valodu.

Rumānijas skolotājas ne tikai mācīja rumāņu valodu, bet arī pašas apguva intensīvu 20 stundu latviešu valodas kursu, lai, atgriežoties Alba Iulia, kopā ar projektā iesaistītajiem skolēniem papildinātu un nostiprinātu latviešu valodas zināšanas un, tādējādi, realizētu projekta aktivitātes. Papildus darbam ar skolēniem mācību stundā, Livia Diosan un Nicoleta Apostol iepazina skolu, Daugavpili, Latgali, tās kultūru, tradīcijas un cilvēkus.

   

Trešā biļete ļāva 2013. gada 9. aprīlī Daugavpils 12. vidusskolas skolēniem un skolotājiem sagaidīt 20 skolēnu un 5 skolotāju grupu no Rumānijas, Liceul de Arte (Alba Iulia). Ciemiņi Latvijā, Daugavpilī, pavadīja 11 dienas. Šis laiks tika veltīts projekta aktivitāšu realizācijai, kā arī Latvijas cilvēku, valsts un Daugavpils iepazīšanai. Skolēni no Rumānijas kopā ar mūsu skolas skolēniem piedalījās dažādās mācību stundās, tādējādi gūstot iespaidus par skolas ikdienas dzīvi un mācību procesu.  Īpaši saistošas rumāņu skolēniem un skolotājiem bija mācību stundas, kuras atšķīrās no viņu valstī pierastajām. Kā dažas var minēt: mūzikas stunda, kurā skolēni gan dziedāja, gan dejoja latviešu tautas dziesmas un dejas, gan spēlēja mūzikas instrumentus; bioloģijas un matemātikas stundas, kurās skolotājas ļāva novērtēt moderno tehnoloģiju pielietošanas iespējas; latviešu valodas stunda, kurā skolēniem sadarbojoties skanēja ne tikai latviešu, bet arī rumāņu un angļu valoda.

Katras valsts komanda prezentēja savu skolu, reģionu un valsti, tādējādi ļaujot iepazīt dažādo, meklēt kopīgo.  Gan Rumānijas, gan Latvijas skolēni prezentēja Šekspīra lugas „Sapnis vasaras naktī" īsa fragmenta dramatizējumu katrs savā valsts valodā. Šīs pirmizrādes ar neviltotu interesi un atsaucību noskatījās Daugavpils 12. vidusskolas skolēni un skolotāji, kā arī citas pieaicinātās personas.

Skolēni kopā ar skolotājiem arī strādāja pie darba burtnīcas teksta un vizuālā materiāla izveides.

Šajā laikā rumāņu skolēni  uzturējās mūsu skolēnu ģimenēs. Dzīvošana viesģimenēs  ļāva ne tikai iepazīt savu kolēģi labāk, bet iepazīt kultūru, ēšanas paradumus, brīvā laika pavadīšanas iespējas.  Protams, ka  tika iepazīta arī Daugavpils - Māla mākslas centrs, Ledus halle, Vēstures un novadpētniecības muzejs, Saules skola, Mākslas skola, Daugavpils teātris, Latgales Centrālā bibliotēka, Baznīcu kalns, u.c. Skolēniem, viņu ģimenēm un skolotājiem tā bija neatkārtojama pieredze kontaktēties, iepazīt citādo, gūt iespēju uzlabot un papildināt savas valodu zināšanas.

Tagad 12. vidusskolas skolēni ar nepacietību gaida rudeni, kad dosies ciemos pie saviem rumāņu draugiem.

 

       

 

Galvenās aktivitātes un mobilitāte 2013.-2014. mācību gadā.

2013./ 2014. mācību gada sākumu Daugavpils 12. vidusskolas projekta komanda sagaidīja ar neviltotu nepacietību un satraukumu. No 2013. gada 16. - 29. septembrim Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas divpusējās partnerības projekta „Train ticket to Europe: Language awareness through visual arts" ( Nr. 2012-1-RO1-COMO7-226312) ietvaros tika īstenota kārtējā aktivitāte - Daugavpils 12. vidusskolas skolēnu un skolotāju mobilitāte - divpusējās partnerības projekta partnerskolas: Liceul de Arte (Alba Iulia, Rumānija) apmeklēšana.

Simbolisko ceturto projekta vilciena biļeti izmantoja un ceļā devās 21 skolēns un 6 skolotāji, sadarbības projekta dalībnieki. Ceļā tika pavadītas 4 dienas : šai laikā tika apmeklētas Polijas pilsētas Krakova un Varšava, iepazīstot šo pilsētu skaistākās, interesantākās un tūristu apmeklētākās vietas. Braucām cauri Slovākijai   un Ungārijai, priecājoties par neparasto dabu, kalnu serpentīnu un silto laiku.

Atkaltikšanās ar Alba Iulijas skolēniem un skolotājiem bija sirsnīga un jauka. Vizītes pirmajā dienā notika svinīga projekta pasākuma atklāšana, darba plāna saskaņošana. Katra projekta diena tika piepildīta ar pasākumiem un projektā paredzētajām aktivitātēm: kalendāru un valodas plakātu veidošana, rumāņu valodas pilnveide, mākslas darbnīcu apmeklēšana un piedalīšanās to darbā, izrādes mēģinājumi un izrunas slīpēšana, kā arī pilsētas interesantāko un nozīmīgāko objektu izzināšana. Jau vizītes sākumā apmeklējām ALba Iulijas cietoksni, kas radīja neizdzēšamu iespaidu ar savu apmēru, sakoptību un pilsētnieku lepnumu par to. Pārsteidza arī krāšņā izrāde - sardzes maiņa. Apmeklējām pilsētas bibliotēkas, kā arī reto grāmatu krātuvi, kas ikdienā nav pieejama pat pilsētas iedzīvotājiem. Lai to apmeklētu, nepieciešama īpaša atļauja. Neaizmirstami bija ceļojumi uz kalniem, lai apmeklētu ledāju, vienīgo Eiropā 1986 metru augstumā, sāls raktuves un kanjonu, kā arī slavenā Drakulas pili. Protams, šajās nedēļās nobaudījām arī rumāņu tradicionālos ēdienus, kas tomēr atšķiras no mums pierastā ēdiena. Apmeklējām arī akvaparku.

Vizītes noslēgumā notika svarīgākais pasākums, kam nopietni gatavojās abu skolu skolēni - V. Šekspīra lugas „ Sapnis vasaras naktī" fragmenta iestudējums rumāņu un latviešu valodā. Taču šoreiz latviešu valodā runāja rumāņu skolēni, bet rumāņu valodā Daugavpils skolēni. Izrādes beigās ilgi skanēja aplausi un ovācijas. Arī šo pārbaudījumu skolēni izturēja godam!

Projekta laikā ikvienam tā dalībniekam ir ļoti daudz ieguvumu - apzinājās savas radošās spējas zīmēšanā, tēlošanā, jaunu valodu apguvē, ieguva jaunus draugus, iepazina jaunas valstis, to dabu, interesantākos dabas objektus, iepazina svešas tautas, to paradumus, divas nedēļas dzīvojot viesģimenēs, uzlaboja savas valodu prasmes.

 

2014. gadu uzsākot projektā iesaistītie skolēni un skolotāji sanāca atkal kopā uz tikšanos, un bija pirmie, kuri varēja novērtēt un saņemt projekta ietvaros izveidotu 2014. gada kalendāru kabatas formātā, kā arī lielāka formāta kalendāru savu klašu kabinetiem.

 Kalendāra izgatavošana un tā izplatīšana ir viena no projektā ieplānotajām aktivitātēm 2014. gadam. Līdzīgu kalendāru ir plānots izgatavot un izplatīt arī projekta partnerskolā: Liceul de Arte, Alba Iulia, Rumānijā. Tikšanās reizē tika arī pārrunātas šajā projektā paredzētās aktivitātes un skolēnu iesaistīšanās tajās.

 

 

2014. gada 12. februārī dzimtās valodas, literatūras, vizuālās mākslas un mūzikas skolotājas gaidīja un uzņēma savā skolā ciemiņus - citu pilsētas skolu 7.-8. klašu skolēnu komandas un viņu skolotājus - uz pieredzes apmaiņas semināru - radošajām darbnīcām "Iedvesmojies un dari, esi brīnumdaris!". Skolēni savas zināšanas un radošās spējas varēja atklāt 5 radošajās darbnīcās, arī rumāņu valodas radošajā darbnīca , kuru vadīja skolotāja Aiva Ozoliņa un 11.a klases skolnieces Māra Pēterfelde un Veronika Romaļska.

Viesi no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Krievu vidusskolas - liceja, Daugavpils 3., 9., 10., 15. vidusskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils Vienības un 11. pamatskolas varēja uzzināt par projekta aktivitātēm, noskatīties V.Šekspīra lugas dramatizējuma fragmentu, bet arī censties iegaumēt frāzes rumāņu valodā, kuras mācīja Māra un Veronika. Nobeigumā skolēni piedalījās nelielā iegaumēto frāžu atpazīšanas konkursā un saņēma projekta kalendārus.

2014. gada 22. aprīlī Daugavpils 12. vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas angļu

valodas skolotājiem „Projektu darba metodes pielietošana angļu valodas stundās." Angļu valodas skolotājas stāstīja par sava darba pieredzi, strādājot ar projektiem.

Šī semināra laikā pārstāvji no Daugavpils 3. vidusskolas, 6.vidusskolas,  15. vidusskolas, 16. vidusskolas, 17.vidusskolas un Daugavpils Valsts Poļu ģimnāzijas, kā arī DPIP angļu valodas metodiķe Ilona Ustinova tika informēti par skolas dalību Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projektā „Train ticket to Europe: Language awareness through visual arts", kurā angļu valoda bija skolēnu  galvenais darba rīks, lai sasniegtu projekta mērķus un mācītos jaunu valodu - rumāņu valodu, kā arī piedalītos valodas apguves materiālu izveidē.

2014. gada 29. maijā plkst. 11.00. sākās video konference starp Daugavpils 12. vidusskolas un Liceul de Arte no Alba Jūlijas, Rumānijas projekta komandām. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas divpusējās partnerības projekta „Vilciena biļete uz Eiropu. Valodas apguve ar vizuālās mākslas palīdzību" („Train Ticket to Europe. Language Awareness through Visual Arts") ietvaros plānotā video konference noritēja ļoti veiksmīgi un tā bija pozitīvām emocijām piesātināta atkalredzēšanās.

Konferences gaitā tika izvērtētas projektā paveiktās aktivitātes, sasniegtie rezultāti, kas ir realizējušies izveidotā Valodas apguves materiālu komplektā. Balstoties uz projekta izvērtējumu, abas projektā iesaistītās komandas ir ļoti gandarītas par doto iespēju darboties šajā projektā un apmierinātas ar sasniegtajiem rezultātiem.

 

2014. gada 2. jūnijā Daugavpils 12. vidusskolas telpās notika Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas divpusējās partnerības projekta „Vilciena biļete uz Eiropu.Valodas apguve ar vizuālās mākslas palīdzību" ( Train Ticket to Europe. Language awareness through Visual Arts) noslēguma pasākums.

Pasākumā tika prezentēti ne tikai projekta rezultāti, bet arī skolotāju komandas pārstāvji: Elita Boliņa, Lidija Znotiņa, Iveta Meškovska, Aiva Ozoliņa un Māra Pēterfelde kā skolēnu komandas pārstāve dalījās ar klātesošajiem savās izjūtās, gūtajā pieredzē, izvērtējot projekta gaitu, mobilitātes, aktivitātes un projekta rezultātus divu gadu garumā. Pasākuma viesiem tika prezentēti projekta rezultāti, kas ietver rumāņu - latviešu valodas apguves materiālus. Šie materiāli sastāv no darba burtnīcas, valodas plakātiem, vizuālā atbalsta jeb vizuālās vārdnīcas, darba burtnīcas materiāla audio un video ierakstiem, kā arī Šekspīra lugas „Sapnis vasaras naktī" fragmenta iestudējuma. Abu partnervalstu skolēni iestudēja šo darbu gan savā dzimtajā valodā, gan partnervalsts valodā. Sagatavotos valodas materiālus ir iespējams izmantot rumāņu valodas apguvei fakultatīvajās nodarbībās. Interesenti varēs iepazīties ar piedāvātajiem materiāliem virtuālajā klasē etwinningā (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p90178) un Daugavpils Izglītības pārvaldes bibliotēkā.
Paldies par ieguldīto darbu un atbalstu visiem, kuri šajā projektā iesaistījās, darbojās un atbalstīja to.

 

Rumāņu valodas darba burtnīca

 

Publikācijas Daugavpils pilsētas IP mājas lapā