Virtuāls labās prakses ceļvedis Erasmus+ projekta "Kopā dažādībā" ietvaros

2022. gada 30. jūnijā noslēdzās veiksmīgs, uz inovācijām un sadarbību vērsts Erasmus+ projekts "Kopā dažādībā" triju gadu garumā, kurā bija iesaistītas dažādas Eiropas skolu kopienas no Spānijas, Itālijas, Rumānijas un Latvijas.
Projekta mērķi bija sociālā iekļaušana un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšana, attīstot sociālās, digitālās, svešvalodu sarunvalodas un starpkultūru kompetences.

 Virtuāls labās prakses ceļvedis apskatāms

lasīt vairāk »

Daugavpils 12. vidusskolā noslēdzošā mācību aktivitāte Erasmus+ projekta "Kopā dažādībā" ietvaros

Logo
Šobrīd šķiet, ka cilvēces lielākais izaicinājums ir mācīšanās. Mācīšanās no vēstures, no pieredzētā un piedzīvotā, no darītā un sasniegtā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta "Together in our Diversity" ("Kopā dažādībā"; līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-064643_2) ietvaros, Daugavpils 12. vidusskola no 9. maija līdz 13. maijam uzņēma viesus no Spānijas, Itālijas un Rumānijas, lai visi kopā darbotos, mācītos cits no cita, uzkrātu zināšanas un sasniegtu projekta mērķus tikšanās tēmas „“Spējas, speciālās vajadzības, apdāvināti skolēni, īpašās programmas” ietvaros. Šī bija pēdējā projekta mācību aktivitāšu tikšanās, kura Covid-19 pandēmijas dēļ iepriekš tika pārcelta.

lasīt vairāk »

Daugavpils 12.vidusskolas skolēnu un skolotāju komanda piedalās Erasmus + projekta "Kopā dažādībā" mobilitātē Timišoarā, Rumānijā

Erasmus+

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta "Together in our Diversity" ("Kopā dažādībā"; līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-064643_2) ietvaros Daugavpils 12. vidusskolas  10. un 11.klases skolēnu un divu skolotāju komanda no 2022.gada 28. martam līdz 1. aprīlim piedalījās mācību aktivitātēs  Timišoaras pilsētā, Rumānijā. Projektā klātienē tikās 2 valstu –  Rumānijas un Latvijas – pārstāvji, taču spāņu un itāļu skolēnu un skolotāju komandas pievienojās 28., 31.marta, kā arī 1.aprīļa tiešsaistes aktivitātēs, izmantojot google.meet platformu.

lasīt vairāk »

"Kopā dažādībā" starpvalstu sanāksme

Erasmus logo
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta "Together in our Diversity" ("Kopā dažādībā"; līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-064643) ietvaros Daugavpils 12. vidusskolas 2 skolotājas no 2021. gada 8. oktobra līdz 13. oktobrim piedalījās starpvalstu sanāksmē, kura notika LICEO SCIENTIFICO G. DA PROCIDA skolā, Salerno pilsētā, Itālijā.

lasīt vairāk »

"Together in our diversity" Kopā dažādībā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2)
Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts
Together in our diversity
Kopā dažādībā
līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-064643_2

lasīt vairāk »