Programmas Erasmus+:Jaunatne darbībā projekts "Mākonis"

Mākonis logo

Programmas Erasmus+:Jaunatne darbībā projekts “Mākonis”

Līguma Nr.2020-1-LV02-KA347 002994

 

Projekta sākums: 16.08.2020

Projekta ilgums: 2020.gada 16. augusts - 2021. gada 15. novembris (15 mēneši)

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta "Mākonis" mērķis:
attīstīt Daugavpils 12.vidusskolas jauniešu komunikācijas prasmes un izpratni par dialoga nozīmi kopējo mērķu sasniegšanai starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību jaunatnes politikas jautājumos, nodrošinot jauniešu jēgpilnu iesaisti un līdzdalību procesā.

Projekta "Mākonis" uzdevumi:

  • organizēt diskusiju starp Daugavpils 12.vidusskolas jauniešiem un Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas speciālistiem, lai izvirzītu konkrētus mērķus un uzdevumus tālākajai sadarbībai;
  • nodrošināt jomas ekspertu piesaisti dialogā starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem par jaunatnes politikas jautājumiem
  • organizēt forumu "Jaunatnes lietas un lēmumu pieņemšana Daugavpilī" Daugavpils 12.vidusskolas jauniešiem, vecākiem, sadarbībā ar Daugavpils domes Jaunatnes nodaļas un Daugavpils domes pārstāvjiem, nodrošinot jauniešu jēgpilnu iesaisti.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Diskusija, kurā piedalās skolēni un Daugavpils domes Jaunatnes nodaļas pārstāvji (septembris);
  • Diskusijā - pieredzes apmaiņā piedalās jaunieši un dažādu pašvaldību jauniešu politikas veidotāji (novembris)
  • Forums "Jauniešu iespējas ietekmēt un piedalīties jaunatnes politikas plānošanā un realizēšanā Daugavpilī" -piedalās Daugavpils 12.vidusskolas jaunieši, vecāki, pedagogi, Daugavpils domes Jaunatnes nodaļas pārstāvji un Daugavpils domes pārstāvji un citi interesenti (2021.gada martā)
  • Projekta izvērtēšana un popularizēšana

Projekta rezultātu izplatīšana:

Publikācijas un pasākumu atspoguļošana skolas, pilsētas pašvaldības un Izglītības pārvaldes mājas lapas, iestāžu un personīgajos sociālajos tīklos.

Projekta izmaksas:100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

-  projekta kopējais finansējums –  6583 EUR

-  Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 1626,00 EUR apmērā, kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2022.gadā.