Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1)
Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts
Svešvalodas - Eiropas atslēgas
līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060306

Projekta ilgums: 2019.gada 1. septembris - 2021. gada 28. februāris (18.mēneši)
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta mērķis: angļu valodas prasmju dažādu mācību priekšmetu pedagogiem pilnveide un svešvalodu skolotāju (angļu un vācu valodas) profesionālo zināšanu uzlabošana, lai dotu iespēju paplašināt un dažādot angļu un vācu valodas mācīšanas paņēmienus, pieejas, metodes, pēc kursu apguves izvēlētos piemērotākās no tām un integrētu skolas turpmākajā mācību procesā.

Projekta ietvaros tiks īstenotas pedagoģiskā personāla mobilitātes trīs virzienos:

  1. Angļu valodas pedagogu profesionālās pilnveides kursi: "Brush Up Your Teaching Skills-Language Teaching Methodology", kursu norises vieta: Malta, Sant Džuliāna (St.Julian's)
  2. Dažādu mācību priekšmetu pedagogu valodu kursi "Fluency and English Language Development for Educational Staff", kursu norises vieta: Malta, Sant Džuliāna (St.Julian's)
  3. Vācu valodas pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Course for non-native German teachers" (uzņemošā organizācija-Active Global Englīsh House linguistic services SL.

Projekta izmaksas:100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

- projekta kopējais finansējums – 24050,00  EUR

- Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums - 6012,50 EUR, kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2021.gadā.


 

Projekta mācīšanās/mācību aktivitātes

Daugavpils 12. vidusskolas pedagogu angļu valodas pilnveide Maltā