Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2)
Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts 

“Ziņa ir saņemta”
“MESSAGE IS GOT”
Līguma Nr. 2020-1-PL01-KA229-081850_3

 

Projekta ilgums: 2020.gada 31. decembris- 2022. gada 30. decembris (2 gadi)
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators: 
Szkola Podstawowa nr 6, Kolobžega  www.sp6.kolobrzeg.pl 

Partneri: 
Turcija: HACI SULEYMAN CAKIR KIZ ANADOLU LISESI, Eskišehira http://scakirkizal.meb.k12.tr/
Portugāle: Agrupamento de Escolas de Benavente, Benavente www.aebenavente.pt
Latvija: Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils http://www.daug12vsk.lv/ 
Itālija:  Liceo Classico Federico Frezzi - Beata Angela, Foligno www.liceoclassicofoligno.gov.it

Projekta mērķis: 
sadarbojoties partnerskolām, pievērst uzmanību un pamatot medijpratības (MIL) izglītības iekļaušanas nepieciešamību skolu programmās.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

  1. Projekta rezultātu izplatīšana;
  2. Semināri par medijpratību īstermiņa apmaiņas tikšanos laikā.
  3. 1 digitālās grāmatas, 5 digitālo e-bukletu, plakātu, video par digital pilsonību un tiesībām izveide.
  4. Medijpratības stratēģijas plāna izveide.
  5. Līdzdalība eTwinninga projekta izveidē, tā aktivitātēs un realizācijā.

Projekta galvenais mērķis ir labās prakses apmaiņa. Interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu atkarība, kiberiebiedēšana, viltus ziņu problēmas, pielāgošanās digitālajai kultūrai, piekļuve ticamai informācijai, tiešsaistes personas privātuma pārkāpumi, datu drošība un dažādas digitālās krāpšanas formas ir galvenās projekta interešu jomas.

Projektā tiks iesaistīti 50 partnerskolu skolotāji, kuriem pievienosies 125 studenti vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Projekta ietvaros ir paredzētas 5 īstermiņa apmaiņas tikšanās visās partnerskolās, kurās piedalīsies 5 skolēnu un 2 skolotāju komanda no katras skolas. To laikā notiks 5 semināri skolotājiem par innovatīvām un mūsdienīgām mācīšanas metodēm (projektu, kombinētā mācīšanās, ICT, geimifikācija, CLIL). Šie semināri sniegs skolotājiem iespēju apmainīties ar labas prakses piemēriem.

Facebook: https://www.facebook.com/Message-is-Got-105564331519949

Instagram : https://instagram.com/message_is_got?igshid=1ofm0qhkw450w

 

Projekta izmaksas:100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

Projekta izmaksas:100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

-  projekta kopējais finansējums – 29 541,00 EUR

-  Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 20% apmērā – 5908,20 EUR, kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2023.gadā.