Stāstnieki Eiropā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2)
Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts 

“Stāstnieki Eiropā”
“STORYTELLERS ACROSS EUROPE”
Līguma Nr. 2020-1-EL01-KA229-078992_2

 

Projekta ilgums: 2020.gada 1. septembris - 2022. gada 31. augusts (2 gadi)
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Koordinators: 
Grieķija:  Gymnasio Iraklias, Serres,  www.gymnasioiraklias.blogspot.gr 

Partneri: 
Rumānija: Scoala Gymnaziala Branesti, Branesti, http://www.scoala1branesti.ro/
Latvija: Daugavpils 12. vidusskola, Daugavpils, http://www.daug12vsk.lv/
Lietuva: Ukmerges Uzupio pagrindine mokykla, Ukmerge, https://uzupys.ukmerge.lm.lt/
Itālija: Direzione didattica statale 5° circolo “Livio Tempesta”, Leče, https://www.5tempesta.edu.it/
Turcija: İstanbul Erkek Lisesi, Stambula, http://istanbulerkeklisesi.meb.k12.tr/tema/

Projekta mērķis: 
sadarbojoties partnerskolām, pievērst uzmanību iekļaujošajam aspektam, novērtēt kultūras dažādību, atšķirības un apzināties kopīgās vērtības Eiropas kultūras mantojumā.

Projekta sagaidāmie rezultāti:
1. Projekta rezultātu izplatīšana;
2. Partnerskolu izglītojamo un skolotāju angļu valodas, digitālo kompetenču un sociālo prasmju pilnveide;
3. Līdzdalība eTwinninga projekta „Dārgumi” aktivitātēs, to realizācijā;
4. 24 labās prakses piemēru izveide, publicēšana un 2022. gada maijā ISBN numura iegūšana;
5. Partnerskolu internacionalizēšana.
Projekta ietvaros ir paredzētas 2 projekta koordinatoru tikšanās (Grieķijā un Itālijā), skolēnu un skolotāju 2 īstermiņa apmaiņas tikšanās partnerskolās (Latvijā un Rumānijā) un 2 skolotāju starpnacionālās apmācības (Lietuvā un Turcijā).
Projekts ir iekļauts ES iniciatīvā “Eiropas kultūras mantojuma dienas”. Katru valsti pārstāvošās skolas projekta dalībnieki apzināsies savas valsts materiālos un nemateriālos kultūras mantojuma dārgumus, vietējos stāstus, mītus, utt., radīs savējos, iepazīstinās ar labās prakses piemēriem, izmantojot stāstījumus (orāli, digitāli, vizuāli) un popularizēs tos Eiropas līmenī. Šis projekts internacionalizēs partnerskolas un radīs Eiropas dimensiju mācību programmās. Projekts pulcēs visu vecumu, dzimumu, reliģiju, uzskatu partnervalstu pārstāvjus, veicinot vispusīgu pieeju mācīšanai un mācībām.

Projekta mājas lapa: https://sites.google.com/view/treasureska229/
Projekta rezultātu platforma: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
Facebook lapa: https://www.facebook.com/gymnasioiraklias.ka229/

 

Projekta izmaksas:100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

- projekta kopējais finansējums – 18 514,00  EUR

- Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums - 3,702,80 EUR, kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2022.gadā.