Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks Informācijas diena

6. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks Informācijas diena, kuras laikā skolēni varēs iegūt aktuālāko informāciju par studiju programmām, studiju procesu un studentu dzīvi akadēmijā. Būs iespēja ne tikai uzzināt daudz ko jaunu par RTA, bet arī ar savām acīm redzēt Baltijā modernākās laboratorijas, tāpat neizpaliks arī dažādi konkursi ar balvām.

Informācijas dienā skolotāji varēs radoši pilnveidot profesionālo kompetenci, piedaloties RTA Mūžizglītības centra (MIC) piedāvātajā atklātajā lekcijā. Par apmeklēto nodarbību skolotājs varēs saņemt RTA MIC apliecību.

Programmā:

  • Plkst. 12.00 RTA, Atbrīvošanas alejā 115 (222. telpā, aktu zālē) notiks Informācijas dienas atklāšana – varēs uzzināt par studiju iespējām, valsts finansētajām budžeta vietām, uzņemšanas nosacījumiem, dienesta viesnīcu, studiju un prakses iespējām ārzemēs, kā arī studentu ikdienas gaitām.
  • No plkst. 12.30 līdz 15.00 aktu zālē – darbosies informatīvie stendi, kuros studenti un mācībspēki sniegs aktuālo informāciju un atbildēs uz skolēnu jautājumiem.
  • No plkst. 13.00 līdz 14.30– Interaktīvi praktiska studēšanas prasmju apgūšana “Esmu gatavs studēt!” Pieteikšanās skolēniem līdz 3. aprīlim uz e-pastu san@rta.lv
  • No plkst. 12.30. līdz 15.00 – varēs nofotografēties īpašā RTA fotostūrītī, piedalīties studentu rīkotos konkursos.
  • Plkst. 14.30 līdz 15.00 notiks Inženieru fakultātes laboratoriju apskate.
  • Plkst. 15.00 līdz 16.00– zibakcija „Dziesma Latvijas simtgadei” un muzikāli pārsteigumi no dziedātāja un dažādu TV šovu dalībnieka Mārtiņa Stroda.
  • Atklātā lekcija pedagogiem:

Plkst. 12.30 līdz 14.30 – "Prieks un izvēle - lasītprasmes veicināšanas sabiedrotie" (prof. Sanita Lazdiņa) un „Iepazīsti medijpratības pasauli”

 (Mg. paed., Mg.philol., Inga Kaļva- Miņina)

Informācijas dienā pedagogiem būs iespēja radoši pilnveidot profesionālo kompetenci, piedaloties RTA Mūžizglītības centra (MIC) piedāvātajā atklātajā lekcijā. Par apmeklēto atklāto lekciju skolotājs varēs saņemt RTA MIC apliecību. Pieteikšanās līdz 2.aprīlim, e-pastā norādot vārdu, uzvārdu un skolu.  Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: san@rta.lv

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

E-pasts: san@rta.lv