Atbalsts pozitīvai uzvedībai – APU -2020./2021.mācību gads

Atbalsts pozitīvai uzvedībai – cieņa, atbildība, drošība ir prioritāras mūsu izglītības iestādē joprojām, arī šajā mācību gadā, turpinot darbu APU programmas ietvaros – jau septīto mācību gadu. Joprojām atbildīgi par noteikumiem skolā, savstarpējās attiecībās un mācību procesā kopumā esam mēs visi – izglītojamie, skolas darbienieki, bērnu vecāki. Visi iesaistās un piedalās, sākot no noteikumus izstrādes līdz rīcības sekām, galvenokārt balstot darbu uz pozitīviem pastiprinājumiem, pamatotām uzslavām un pamudinājumiem. Vienotas prasības skolā un ģimenē! Lai novērstu negatīvas rīcības sekas, izglītības iestāde sadarbojas starpinstitucionāli, veicot profilaktisku darbu, motivējošas un skaidrojošas sarunas, piesaistot valsts un pašvaldības policijas pārstāvjus.

lasīt vairāk »

Es izvēlos cieņu, atbildību, drošību...

Turpinot darbu programmas ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI ietvaros, mūsu izglītības iestādē regulāri tiek pārrunāti, atkārtoti noteikumi, lai vide, kurā dzīvojam būtu droša, attiecības – cieņpilnas.

Atsaucoties aicinājumam, 29. janvāri 7.a klases izgītojamie ciemojās Daugavpils Vienības pamatskolā, lai vēlreiz padiskutētu un pārdomātu par savu uzvedību, rīcību, savstarpējām attiecībām. Pozitīvas emocijas tika gūtas, piedaloties viktorīnā „Es izvēlos cieņu, atbildību, drošību...”, iegūstot 1.vietu.

lasīt vairāk »

APU programmas ietvaros…

Arī šajā – 2019./2020. mācību gadā mūsu izglītības iestādē notiek darbs programmas ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI ietvaros. Izglītojamie tiek mudināti ievērot noteikumus skolā – vidē, kurā pavadām lielāko dienas daļu, motivējot arī ar pozitīviem pastiprinājumiem vai piemērojot sekas negatīvai rīcībai.

SD 1.semestra noslēgumā apkopoja ierakstus kārtības dienasgrāmatās pamatskolas posmā. Par klasi ar POZITĪVĀKO UZVEDĪBU tika atzīta 9.a klase, no skolas direktores saņemot ceļojošo kausu un uzslavas!!! Paldies arī klases audzinātājai A. Ozoliņai!

lasīt vairāk »

APU ceļojošais kauss par pozitīvu uzvedību aprīlī kārtējo reizi tiek 8.a klasei!!!

APU ceļojošais kauss par pozitīvu uzvedību aprīlī kārtējo reizi tiek 8.a klasei!!!

lasīt vairāk »

APU kauss martā

Ceļojošo APU kausu par uzvedību mācību stundās martā, atkārtoti šajā mācību gadā saņēma 8.a klase. Malači! Apsveicam! Klases audzinātāja A Ozoliņa.

AP komandas vārdā sociālais pedagogs  I.Bogatā

lasīt vairāk »

APU kauss janvārī

Ceļojošo APU kausu par uzvedību mācību stundās janvārī, atkārtoti saņēma 5.b klase. Malači! Apsveicam! Klases audzinātāja I.Barkāne.

Paldies par sadarbību SD- Līgai Podniecei un Sindijai Vaikulei!

AP komandas vārdā sociālais pedagogs  I.Bogatā

 

lasīt vairāk »

APU kauss decembrī

Ceļojošo APU kausu par pozitīvu uzvedību decembrī ieguva 5.b klase. Klases audzinātāja – I.Barkāne. Apsveicam!!!

SD, APU komanda

lasīt vairāk »

Skolas ciemiņi – Valsts policijas pārstāvji

11.decembrī mūsu izglītības iestādē viesojās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa inspektore darbā ar nepilngadīgajiem K.Dzenīte un viņas kolēģi.

 4.-9. klašu izglītojamajiem tika piedāvāta interesanta un saistoša lekcija par likumu, skolēna pienākumiem, atbildību, pārkāpumu izdarīšanas sekām.  Īpaša uzmanība tika pievērsta veselīgam dzīvesveidam, akcentējot par vielām un darbībām, kas izraisa neveselīgas atkarības. Inspektori runāja arī par drošību internetā, emocionālo, fizisko un seksuālo vardarbību.

lasīt vairāk »

APU kauss novembrī

Novembrī ceļojošo kausu par pozitīvu uzvedību ieguva 7.a klase. Apsveicam!

lasīt vairāk »