Sasniegumi

2020./2021. mācību gads

 VALODAS

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs

Angļu valoda

 Daniels Daņilovs  11.  Valsts 50. olimpiāde 2. posms  3.vieta  
 Dženeta Meškovska  11.  Valsts 50. olimpiāde 2. posms  atzinība  
 Mārtiņš Vaikuls  10.  Valsts 50. olimpiāde 2. posms  atzinība  
 Līga Soma  10.  Valsts 50. olimpiāde 2. posms  atzinība  

Krievu valoda

         

Latviešu valoda

         
Vācu valoda  

 

   
         

 

EKSAKTĀS ZINĀTNES

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs

         

 

DABAS ZINĀTNES

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs

         

 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs

 Daniels Daņilovs  11.  Vēsture valsts 27.olimpiāde  1.vieta  Ieva Purmale
 Mārtiņš Vaikuls  10.  Vēsture valsts 27.olimpiāde  3.vieta  Ieva Purmale
 Daniels Daņilovs  11.  Filozofijas valsts 7.olimpiāde  2.vieta  Lidija Daņilova

 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKI DARBU KONKURSS

Vārds, uzvārds

Klase

Nozare

Pakāpe

Skolotājs

         

 

KONKURSI

Vārds, uzvārds

Klase

Konkurss

Vieta

Skolotājs

         

SPORTS

Vārds, uzvārds

Klase

Sacensības

Vieta

Skolotājs

         

Iepriekšējie gadi:
Sasniegumi 2009./2010.m.g
Sasniegumi 2010./2011.m.g
Sasniegumi 2011./2012.m.g
Sasniegumi 2013./2014.m.g
Sasniegumi 2014./2015.m.g
Sasniegumi 2015./2016.m.g
Sasniegumi 2016./2017.m.g
Sasniegumi 2017./2018.m.g
Sasniegumi 2019./2020.m.g