Vēsture

1942. g. Mazākumtautību skola.

Vecā skola

1944. g. Daugavpils 1. nepilnā vidusskola.

1945. g. Daugavpils 4. nepilnā vidusskola.

1948. g. Daugavpils 4. septiņgadīgā skola.

1961. g. Daugavpils 4. astoņgadīgā skola.

1970. g. Tika uzbūvēts jaunais skolas korpuss.

1971. g. Daugavpils 12. vidusskola (kā divplūsmu skola).

1992. g. Daugavpils 12. vidusskola ar latviešu mācību valodu.

1998. g. Sākumskolai tiek iedalīta ēka Jelgavas ielā 30a

2008. g. Dabas zinības kabinetu renovācija, mēbeļu un aprīkojuma iegāde.

2009. g. Lifta uzbūve, pacēlāja ierīkošana un telpu pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

2013. g. Veikta skolas ēkas Kauņas iela 8 renovācija.

2018. g. Uzsākat skolas ēkas Jelgavas ielā 30a renovācija.