Studiju iespējas Latvijas Universitātē

LU fotoLatvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Pēc studentu kopskaita Latvijas Universitāte ir arī valsts lielākā universitāte. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē.

LU ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitārajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz dažādu veidu un līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. LU ir izšķiroša nozīme sabiedrības akadēmisko tradīciju, tautsaimniecības, izglītības, vides un veselības aizsardzības, latviešu valodas un kultūras attīstībā.

26. martā notika informatīvs tiešsaistes pasākums par studiju iespējām un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē. Pasākuma laikā dalībnieki uzzināja, kādas studiju programmas ir LU, kādi ir iestājpārbaudījumu kritēriji un prasības.

LU saviem studentiem piedāvā ļoti plašas sporta aktivitāšu iespējas, piemēram, basketbols, futbols, šahs, volejbols, galda teniss, cīņas sports u.c., kā arī iespējas piedalīties Erasmus+ ārzemju projektos ar iespēju apgūt dažādas valodas, ceļot uz ārzemēm un iegūt jaunus draugus visā pasaulē.

Latvijas Universitātē ir 13 fakultātes un 148 studiju programmas, kā arī daudz dažādu iespēju, kā sevi pilnveidot un izpausties. Par to vairāk vari uzzināt, apskatot studiju programmu bukletus: https://www.lu.lv/gribustudet/studiju-programmu-informativie-materiali/

Pateicos skolotājai Dacei Onzulei par sadarbību.

Informāciju sagatavoja:
Pedagoģe – karjeras konsultante
Natālija Mihailova