Studiju iespējas Rezeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Rēzeknes RTA03.03.2021.,plkst.15:00 notika tiešsaites vebinārs par studiju iespējām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lolita Kivelniece – Kuzņecova pastāstīja par akadēmiju kopumā, fakultātēm, studiju programmām, budžeta vietām.

RTA ir valsts dibinātā augstskola, kurā topošajiem studentiem piedāvā no 300 - 400 budžeta vietām. Tā ir 6 lielākā augstskola Latvijā pēc LU, RSU, RTU, LLU un DU. Akadēmija piedāvā 24 studiju programmas pēc 12.klases un 50 programmas kopumā ar maģistra un doktora studiju programmām.

Studiju programma RTA iedalās:

1.Izglītības, valodu un dizaina fakultātē, kur var apgūt šādas profesijas – pirmskolas skolotājs, sākumskolas skolotājs, skolotājs, speciālais izglītības skolotājs, lietišķā komunikācija un tulkošana, sociālais darbs un sociālā rehabilitācija, interjera dizains,  u.c.

2.Inžinieru fakultāte, kur var apgūt sekojošas studiju programmas – programmēšanas inženieris, vides inženieris, mehatronika, būvniecība, programmēšanas un datortehnikas administrēšana, mašīnbūve, apģērbu dizains un tehnoloģijas u.c.

3.Ekonomikas un pārvaldības fakultāte. Tajā varēs apgūt akadēmisko bakalaura studiju programmu “Vadības zinātne”, otrā līmeņa augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Uzņēmējdarbība”, “Ekonomika,” kā arī akadēmisko studiju programmu “Tiesību zinātne” u.c.

Tālāk sarunu turpināja informācijas specialiste Inga Kaļva-Miņina un pastāstīja par tām sporta un radošajām aktivitātēm, kuras piedāvā akadēmija – dejas, teātris, koris, nūjošana u.c. Kā teica Inga, “Veselā miesā, vesels gars.”

Akadēmija saviem studentiem piedāvā komfortablas dienesta viesnīcas, kurā radīta komfortabla, ērta un patīkama vide gan mācībām, gan arī pilnvērtīgai atpūtai, kurā studējošie varēs atgūt spēkus un uzlādēties. Ļoti noderīgi ir arī tas, ka akadēmija parūpēsies par to, lai visiem studentiem būtu prakses vietas, kurās tie spēs uzlabot savas praktiskās iemaņas noteiktajā profesionālajā sfērā. Akadēmija nodrošina stipendijas 200Euro vērtībā saviem labākajiem studentiem (2-4 studējošie no grupas).

09.04.2021.,plkst.15:00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks Atvērto durvju dienas. Droši piesakās pasākumam visi skolēni,  kuriem ir interese par šo mācību iestādi.

No sirds pateicos sabiedrisko attiecību specialistei, informāciju specialistei un ekonomikas un pārvaldības fakultātes vadītājam Sandim Promam par pozitīvu gaisotni vebinārā, lietderīgu informāciju un Jūsu vareno atsaucību. Lai Jums visiem veiksme!

Informāciju sagatavoja:
Pedagoģe – karjeras konsultante
Natālija Mihailova