"Together in our diversity" Kopā dažādībā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2)
Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts
Together in our diversity
Kopā dažādībā
līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-064643_2

Projekta ilgums: 2019.gada 1. septembris - 2021. gada 31. augusts (2 gadi)
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Koordinators:
IES Padre Feijoo, Hihona, Spānija
Partneri:
Daugavpils 12. vidusskola, Daugavpils, Latvija
LICEO SCIENTIFICO G. DA PROCIDA, Salerno, Itālija
Colegiul National Pedagogic "Carmen Sylva", Timišoara, Rumānija

Projekta mērķis: sociālā iekļaušana un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšana, attīstot sociālās, digitālās, svešvalodu sarunvalodas un starpkultūru kompetences.izveidot TV ziņu raidījumus par tādiem vides jautājumiem kā globālā sasilšana, siltumnīcas efekts un klimata pārmaiņas. 

Projekta ietvaros tiks attīstītas četras galvenās tēmas, sadarbojoties eTwinning platformā un  īstermiņa mobilitāšu laikā:

  1. migrācija, etniskā piederība, minoritātes;
  2. spējas, speciālās vajadzības, apdāvināti skolēni, īpašās programmas.
  3. dzimumu daudzveidība, stereotipiski tēli, seksualitāte.
  4. kultūru un valodu daudzveidība, ES vērtības un izaicinājumi.

Katra projekta partnerskola būs uzņemošā valsts vienas skolēnu īstermiņa mobilitātes laikā. Tiks oragnizētas 2 skolotāju starptautiskās tikšanās, kurās notiks apmācības par eTwinning, moderno tehnoloģiju un rezultātu izplatīšanas stratēģijām, lai garantētu veiksmīgu projekta realizēšanu.

 

Projekta izmaksas:100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

- projekta kopējais finansējums – 31 342,00  EUR

- Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums - 6268,40 EUR, kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2021.gadā.


Projekta mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātes

Daugavpils 12. vidusskolas pārstāvji mācīšanās/ mācīšanas/mācību aktivitātē Spānijā