Veiksmīgi aizvadīta gada pēdējā Jauno Ģeogrāfu skolas nodarbība

JGSŠī gada pēdējā JĢS nodarbība tika veltīta bioģeogrāfijas jautājumiem, dodot iespēju mūsu skolas skolēniem parādīt savu erudīciju gan ģeogrāfijā, gan bioloģijā. Kārtu tematika bija visdažādākā – JĢS žūrija piedāvāja jautājumus gan par Latvijas zālājiem, gan par džungļiem, bija iespēja paviesoties Āfrikā, tika piedāvāts atpazīt dzīvnieku pārejas visā pasaulē, kā arī dažādus bioģeogrāfiskos apgabalus.

Šoreiz no skolas nodarbībā piedalījās rekordliels skaits mūsējo - 32 skolēni.

Visveiksmīgākie no tiem -

Ieva Rutkovska -  1.vieta Latgalē 6.-7.klašu grupā,

Ivars Punculis - 3.vieta 6.-7.klašu grupā,

Mārtiņš Vaikuls – 2.vieta vidusskolas klašu grupā.

Atzīstamus rezultātus savās klašu grupās uzrādīja arī Kristaps Bicāns, Karīna Smilgina, Margarita Lakotko, Inese Dzedone, Armands Valeinis, Jelizaveta Naidjonova, Rihards Stivriņš un Konstantīns Semjonovs.

Līdz ar to Latgales skolu reitingā joprojām esam 1.vietā.

Nākošajā gadā JĢS sezona turpināsies, un jau 5. februārī – nodarbība “Politiskā ģeogrāfija”!

 

Vairāk informācijas - https://www.latgale.jgs.lv/

 

Informāciju sagatavoja skolotāja Iveta Leiskina