Ventspils Augstskolas Atvērto durvju diena

Aicinām visus interesentus 24.martā uz Ventspils Augstskolas Atvērto durvju dienu

Pasākumā būs iespējams uzzināt par studiju iespējām augstskolā, kā arī būs iespēja satikt pasniedzējus, studentus un piedalītos interesantās lekcijās, diskusijās.

LAIKS

PASĀKUMA NOSAUKUMS

11.00 - 11.30

REĢISTRĀCIJA

11.30 - 12.00

PASĀKUMA ATKLĀŠANA (augstskolas vadības uzruna un neliela prezentācija par augstskolu)

TIKŠANĀS FAKULTĀTĒS

12.10 - 13.40

Tulkošanas studiju fakultāte

  • Informācija par studiju programmām fakultātē
  • Praktiskā nodarbība mutvārdu tulkošanā (A201. auditorija)
  • Atbildes uz jautājumiem

12.10 - 13.40

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties nelielās lekcijās/radošajās darbnīcās un uzzināt, cik aizraujoši ir studēt IT fakultātes studiju programmās.

  • interaktīvais stends - Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju pētniecības centra izstrādātā profesionālā sporta analītikas risinājumi (spēlētāju izsekošana spēles laikā u.c. informācija).
  • Interaktīvais stends - Cilvēku skeleta atpazīšana (cilvēka auguma un ekstremitāšu atpazīšanas tehnoloģija, ko plaši pielieto datorredzes industrijā (datorspēles, drošība, tālaprūpe).
  • 3D printeris, roboti u.c. aktivitātes.

12.10 - 13.40

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  • informācija par studiju programmām fakultātē
  • studenti par ikdienu augstskolā
  • tikšanās ar absolventiem, kuri sevi pierādījuši biznesa vidē

13.45 - 14.10

Tikšanās ar Studentu padomi

 

Atvērto durvju dienas video: https://www.youtube.com/watch?v=eVEIvvzr__M

 

Pieteikšanās pasākumam šeit: https://www.facebook.com/events/193292771430292/