Ziņas no zaļākas Eiropas

Daugavpils 12.vidusskolas angļu valodas skolotāja Aiva Ozoliņa un direktores vietnieks Ilmārs Zučiks no 2017. gada 6. novembra līdz 10. novembrim piedalījās pirmajā starpvalstu sanāksmē, kura notika Istituto Comprensivo “Fantappié”, Viterbo, Itālijā. Tā bija pirmā no plānotajām aktivitātēm Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā “News from a greener Europe” (“Ziņas no zaļākas Eiropas”; līguma Nr. 2017-1-IT02-KA219-036499_5).

Projekta, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība, ilgums ir 2 gadi (2017. gada 1.septembris – 2019.gada 1.septembris) un tā mērķis ir izveidot TV ziņu raidījumus par tādiem vides jautājumiem kā globālā sasilšana, siltumnīcas efekts un klimata pārmaiņas gan globālā, gan lokālā skatījumā. Visu skolu pārstāvji kopā strādāja, plānoja turpmāko projekta realizācijas gaitu, tika izvirzīti un precizēti uzdevumi turpmākajam darbam, kā arī tika izvērtēts un salīdzināts jau padarītais, kā arī tika izvērtēti logo konkursa darbi. Pirmā aktivitāte oktobrī, kurā varēja piedalīties arī  ikviens Daugavpils 12. vidusskolas pamatskolas un vidusskolas posma skolēns bija piedalīšanās projekta logo izstrādē. Visi darbi tika apkopoti, tika izvērtēta to atbilstība projekta noteikumiem un izvēlēti 5 darbi, kurus skolas pārstāvji prezentēja Itālijā. Projekta logo tiks izvēlēts virtuālā balsošanā, kurā piedalīsies visas projektā iesaistītās skolas.

Projekta koordinators ir Itālija, bet sadarbībā iesaistījušās ir arī skolas no Lietuvas (Ukmergės Užupio Pagrindinė Mokykla), Spānijas (Colegio San Vicente de Paúl, Zaragoza) un Portugāles (Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, Funchal, Madeira). Visas piecas skolas pārstāv Eiropas tālākos punktus: rietumos- Portugāle, dienvidos- Itālija un Spānija, bet austrumos- Latvija un Lietuva. Projekts dos iespēju skolēniem darboties ar vides problēmu jautājumiem: globālā sasilšana, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība, cieņa, kā domāt un dzīvot “zaļāk”, u.c. Projekta darba valoda būs angļu valoda un pamatjoma projekta izstrādē būs tehnoloģijas.  Projekts sniegs iespēju un stimulu jaunu neformālu un iekļaujošu mācību metožu meklēšanā, lai uzlabotu skolēnu pamatprasmes un paaugstinātu viņu motivāciju, padarot mācīšanās procesu interesantāku un efektīvāku, kā arī sniegt skolēniem ar īpašām vajadzībām lielāku izaugsmes iespēju apgūstot un uzlabojot jaunas prasmes. Projekta partneri īstermiņa apmaiņās gūs pieredzi dzīvojot citā kultūrvidē un realitātē, padziļinās izpratni par to kā būt atbildīgam un aktīvam Eiropas pilsonim. Projekta ietvaros ir paredzētas skolēnu un skolotāju īstermiņa apmaiņas uz visām partnerskolām un divas skolotāju starpvalstu tikšanās. Pirmā mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitāte norisināsies Itālijā nākamā gada februārī.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 12. vidusskolas skolotāja

Aiva Ozoliņa