3. klašu skolnieces Aleksandra Ņikitina un Sofija Šeršņova ar vissirsnīgākajiem Ziemassvētku sapņu piepildīšanās novēlējumiem!

3. klases apsveikums

.