Par karjeru jādomā jau laikus

Gan tiem, kuri zina par ko kļūt, gan tiem, kuri neko nezina, ko darīt pēc vidusskolas – bija dota iespēja apmeklēt izglītības izstādi Rīgā “Skola 2018”.  Aukstā ziemas rītā...

Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu...

No 2018. gada 1. marta  Daugavpils 12.vidusskolas izglītojamie sāka īstenot Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu AWARD.

Kāpēc studēt RTU?

5. martā  uz sarunu par izglītības iespējām vienā no pieprasītākajām augstskolām Latvijā aicināja RTU Daugavpils filiāles direktors docents Ivans Griņevičs. Kas ir inženieris un...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.