Cilvēks, kurš pārvieto kalnus, sāk ar maziem...

„Panākumu Universitāte” ir uz 6 gadiem akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem un to pedagogiem, kurā, iepazīstot citu jauniešu un veiksmīgu...

Karjeras iespējas kosmosa industrijā

Pirms divdesmit gadiem mēs pat nevarējām iedomāties kādas profesijas būs pieprasītas mūsdienās, un tieši tāpat arī mēs patlaban pat iedomāties nevaram, kādas profesijas darba tirgū būs...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.