Rītdienu veido šodienas lēmumi

ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un...

Zīmējumu konkurss „Daugavpils lepnums 2016”

Lai popularizētu Daugavpilī cienījamu un ievērojamu cilvēku darbību un ieguldījumu, lai pilnveidotu sākumskolas skolēnu radošās prasmes, jau daudzus gadus tiek rīkots zīmējumu konkurss...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.