Tobiass Kampoverde ir jauns burvju mākslinieks...

Tobiass Kampoverde ir jauns burvju mākslinieks no Vācijas. Viņu jau no bērnības ir aizrāvušas burvestības un aktierspēle, un kopš tā brīža viņš cenšas abas savas...

Profesiju karuselis

Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā Karjeras nedēļas ietvaros tika piedāvāta aktivitāte "Profesiju karuselis." Šajā aktivitātē piedalījāmies arī mēs, 5.b,7.a.,7.b...

Sveicam vienpadsmitos!

12. oktobrī mūsu skolas komanda "Troja" piedalījās intelektuālajā spēlē "Kas ? Kur ? Kad ?" Pasākums notika Krievu vidusskolā - licejs un bija veltīts karjeras jautājumiem, konkrēti - profesijām.10...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.