Zaļo biologu skolas sezonas noslēguma pasākums

Šī gada 27. un 28.aprīlī daži 9. un 10. klašu skolēni – Karīna, Daniels, Amanda, Viktorija un Dāniels piedalījās Zaļo biologu skolas sezonas noslēguma pasākumā. Tas tika...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.