Lai kluss un mierpilns Ziemassvētku gaidīšanas...

Adventa laiks ir klusuma, miera un pārdomu laiks. Laiks, ko pavadīt kopā ar ģimeni un tuvajiem cilvēkiem, gaidot Ziemassvētku brīnumu. Sākumskolas meiteņu ansamblis sveic 12.vidusskolas...

Latvijas mēnesis vēstures stundās

Daugavpils 12. vidusskolā jau 10 gadu garumā ir tradīcija novembri veltīt Latvijas vēstures padziļinātai izpētei. Kā katru gadu 6. klašu skolēni Latvijas vēstures stundās veido kolāžas...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.