Ceļojums uz Rīgu

Svētdiena. Kāds šajā dienā guļ līdz vienpadsmitiem, kāds sēž „telefonā vai televizorā,” kāds lasa grāmatu...,bet mēs devāmies uz Rīgu pēc jauniem iespaidiem un Ziemassvētku...

Notikusi pēdējā šī gada Latgales Jauno ģeogrāfu...

Sestdienas pasākums bija lielisks!!! Apmeklējot Jaunu ģeogrāfu skolas nodarbību aizvadītajā sestdienā- 9.decembrī, bija laba iespēja iepazīt Krievijas bagāto un neparasto kultūru, ģeogrāfiju,...

Sporta pasākums "KOMANDAI IR SPĒKS"

6.decembrī skolas sporta zālē notika sporta pasākums „Komandai ir spēks”,  kurš tika rīkots 5.-6.klasēm. Pasākuma mērķis bija veicināt interesi, pozitīvu un aktīvu...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.