Nopietnie vides pētnieki – Haralds un Valters...

  Ar 1.pakāpes diplomu no vides pētnieku konkursa “Skolēni eksperimentē” 20.februārī atgriezās 7.b klases skolēni Haralds Soms un Valters Soms. Viņu pētījuma tēma bija...

ĒNU DIENĀ

Jau 11. gadu tika rīkota  praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija   akcija Ēnu diena, kas  šogad norisinājās 15.februārī. Starp lielākajām Latvijas...

SKOLA 2017

23. starptautiskā izglītības izstāde (24.-26. februāris) Izstāde „Skola” – centrālais izglītības notikums Latvijā, kur iegūt visaptverošu informāciju par izglītības...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.