Mūzikas vilinājums

28.septembrī mūsu skolas 2.a un 3.klašu  klases skolēniem bija iespēja apmeklēt muzikālo nodarbību "Shape of music" programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Skolēni...

Blogs un vizuālo iespaidu izstāde par pieredzi...

Erasmus+  dienas 2020 Daugavpils 12. vidusskolā notiek  attālinātā mācību procesa  laikā un projektu dalībnieki ir izveidojuši kopīgu virtuālu blogu, lai dalītos pieredzē un...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.