Daugavpils 12.vidusskolas stāsts par vasaras...

Britu padomes un izglītības attīstības centra jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta ,, Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties." vasaras skola ir noslēgusies.Daugavpils...

Daugavpils 12.vidusskolas jaunieši Valsts...

Caur piederību savai tautai un kultūrai svarīgi izzināt un iepazīt Latvijas dabu un cilvēkus - tāds ir Daugavpils 12.vidusskolas projekta ,,Es Latvijā, Latvija manī" mērķis. Projektā darbojas 4...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.