APU kauss decembrī

Ceļojošo APU kausu par pozitīvu uzvedību decembrī ieguva 5.b klase. Klases audzinātāja – I.Barkāne. Apsveicam!!! SD, APU komanda

Ekskursija uz Skrīveriem un Rīgu

Decembra vidū – 16. decembrī – sesto klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz konfekšu ražotni Skrīveros „Skrīveru saldumi”  un noskatīties Dailes teātra...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.