Vīru kopa "Vilki" mūsu skolā!

14.decembrī mūsu skolā viesojās vīru kopa “Vilki”, kuri vadīja divas koncertlekcijas “Karavīru dziesmas no senajiem laikiem līdz mūsdienām” 7.-9.klašu skolēniem...

Eglīšu parāde 2018

"Re, arī zvaigznēs ierakstīts tas pats, kas laukos plašos: jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc tepatās  – mūsos pašos." Imants Ziedonis Arī mēs – Daugavpils...

Skolas ciemiņi – Valsts policijas pārstāvji

11.decembrī mūsu izglītības iestādē viesojās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa inspektore darbā ar nepilngadīgajiem K.Dzenīte un viņas kolēģi.  4.-9....

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.