Izzinošā 6. b klases skolēnu 2 dienu ekskursija...

Vai liecības var saņemt ārpus skolas sienām? Jā, tas ir pat interesanti! Tāpēc 6. b klases skolēni pēdējās mācību dienās – 30. un 31. maijā – nolēma doties izzinošā ekskursijā uz...

Devīto klašu izlaidums

Ar pīpeņu mākoni plecā pār zemi iet jūnijs. Viņš noreibst īrisu krāsu varavīksnē un diendusu snauž jasmīnu baltajos ziedos. Cik burvīgs ir šis brīdis, kad vasara tuvojas savam...

Paliec sveika, sākumskola…

Maija beigas, zaļi bērzi šalc, Ķiršu ziedos ceļš ir kļuvis balts. Mājot sveikas sākumskolai Aiziet  ceturtie pretī vasarai.

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.