Barikādēm 30

Tautas atmoda, kuras laikā tika nosprausts ceļš uz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, rūdījusies 1991. gada janvāra barikāžu ugunīs. Šogad aprit 30 gadi kopš...

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem....

Tikšanās ZOOM notiks 2021. gada 20. janvārī plkst. 18.00. Lai saņemtu uzaicinājumu (ja netika nosūtīts individuāli telefonā), zvaniet līdz plkst.16.00, t.65438451, mob. 28377261.

Informācija vecākiem

25. janvārī plkst. 18:00 notiks “Gudro vecāku skolas” šī gada pirmais seminārs “Ideju darbnīca vecākiem. Jautrības un prieka formulas ģimenē”. Lektore...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.