Award programma Daugavpils jauniešiem

Daugavpils 12. vidusskolas 9.b deviņi izglītojamie ( V. Pavlova, H. Soms, V.Soms, B. Bērziņa, L. Kalinka, L. Stašanova, A. Blinovs, V. Plisko, S. Gerasimova) šogad turpina darboties...

Mūsu skolas florbolistiem 2.vieta Latgales...

20.martā Rēzeknes novada Dricānos notika Latgales reģiona skolēnu sacensības florbolā. Sacensībās piedalījās mūsu skolas florbolisti: Ēriks Gasparovičs, Pāvels Ņikitins, Oskars Gusevs, Jānis un...

Iepazīstam un pielietojam praksē medijpratību

Šogad pirmo reizi Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs norisinās Eiropas Medijpratības nedēļa. Tās mērķis ir akcentēt medijpratības nozīmi sabiedrībā un atbalstīt medijpratību...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.