ĒNU DIENĀ

Jau 11. gadu tika rīkota  praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija   akcija Ēnu diena, kas  šogad norisinājās 15.februārī. Starp lielākajām Latvijas...

SKOLA 2017

23. starptautiskā izglītības izstāde (24.-26. februāris) Izstāde „Skola” – centrālais izglītības notikums Latvijā, kur iegūt visaptverošu informāciju par izglītības...

Apsveicam Evu Kucinu

12. a klases skolniece EVA KUCINA (skolotāja Tatjana Gžibovska) piedalījās Latgales publiskās runas konkursā, (ESU) angļu valodā „Peace is not an absence of war" un izcīnīja 1. vietu, kļūstot...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.