Mūsu skolas skolēni un skolotāji Daugavpils...

No 4. līdz 10.jūnijam Daugavpilī tika svinēti pilsētas svētki. Šogad pilsētas svētku devīze bija “Pilsēta skan!”  Tradicionāli svētku ietvaros notika Svētku gājiens, kurā...

Brīvprātīgo skolu tīkla pārstāvji viesojas mūsu...

2018.gada 6.jūnijā Daugavpils mūsu skolā notika kursi “Mācību un audzināšanas process caur vērtību izpratni” Brīvprātīgo skolu tīkla skolām. Kursi tika organizēti sadarbībā ar...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.