Esi sveicināta vasara!

31.maija rītā mūsu skolas 5.-11.klašu skolēni pulcējās skolas pagalmā, lai teiktu atvadas skolai līdz rudenim. Pasākumā skolas direktore Elita Boliņa uzrunāja visus klātesošos,...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.