Zaļās klases konkurss “Kosmiskais...

Ar uzvaru no starptautiskā konkursa "Kosmiskais piedzīvojums' atgriezās Daugavpils 12. vidusskolas 9. klases komanda ar skolotājām Ivetu Meškovsku un Irēnu Punculi. Konkursu organizē AS...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.