Mēs lepojamies

Latgales reģiona 7.angļu valodas olimpiādē  11.-12.klašu skolēniem, kas notika  Preiļos,  Evai Kucinai ( 12.a klase, sk.T.Gžibovska) un Ilzei Smirnovai ( 12.b klase,...

Daugavpils 12.vidusskola izglītojamie Erasmus+...

Projekta Erasmus+ programmas pamatdarbības partnerības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta Nr.2015-1-TR01-KA219-022118_5 "Better Environment, Better Future" ("Labāka vide,...

Veselīga uztura meistarklases sākumskolā

Jau vairākus gadus mūsu skola piedalās Veselību veicinošo skolu aktivitātēs. Šogad 2.decembrī sākumskolā notika veselīgā uztura meistarklases. 2.-4.klašu bērni piedalījās...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.