APU programmas ietvaros…

Arī šajā – 2019./2020. mācību gadā mūsu izglītības iestādē notiek darbs programmas ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI ietvaros. Izglītojamie tiek mudināti ievērot noteikumus skolā –...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.