Maize mūsu galdā…

Šodien ieejot lielveikalā vai jebkurā pārtikas tirgotavā varam nopirkt maizi, izvēle ir liela, sortiments plašs. Vai tā ir bijis vienmēr? Nē, agrāk katras saimes rokās bija maizes...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.