Ir svarīgi būt veselam

Šodien sakām ardievas vasarai un sagaidām rudeni. Visa mūsu skolas lielā saime, sākot no pirmklasniekiem un beidzot ar 12.klašu meitenēm un zēniem, nolikām burtnīcas un grāmatas pie...

1.vieta Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās...

Daugavpils 12.vidusskolas komanda izcīnīja 1.vietu Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības krosa stafetēs vidusskolas konkurences jauktā komandā Komandas sastāvs  1. Angelina Čuhnova 10.b...

2.vieta Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās...

Daugavpils 12.vidusskolas komanda izcīnīja 2.vietu Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības krosa stafetēs 2005.-2006. dz.g. zēnu konkurencē Komandas sastāvs 1. Emils Urbāns 9.b klase  2....

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.