Konkursi var būt arī interesanti!

5.decembrī 10.b klases komanda "Ornamenti", kuras sastāvā bija sešas burvīgas meitenes: Anna, Violeta, Adelīna, Anastasija R., Kristīna, Anastasija K., piedalījās interaktīvajā konkursā...

Amatam zelta pamats

No 2018. gada 23.novembra līdz 7.decembrim projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras...

Seminārs PIKC "Daugavpils tehnikums"

2018. gada 29. novembrī PIKC “Daugavpils tehnikums” notika seminārs “Karjeras diena dzelzceļa nozarē”, kura mērķis bija iepazīstināt 8. un 9. klašu skolēnus,...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.