"SKANOŠĀS PĀRVĒRTĪBAS". Turpinājums.

Jau otro gadu, attālināto mācību  ietvaros, mūsu skolas skolēni veido paši savus skaņu rīkus un mūzikas instrumentus. Apvienojot mūziku, vizuālo mākslu, dizainu un tehnoloģijas, ir...

Prieka un fizisko aktivitāšu diena

22.februārī mūsu skolas 1.-12.klašu skolēni un arī skolotāji steidzās “noķert lapsu aiz astes” un  izbaudīt ziemas priekus Veselības dienā. Sēdēšana pie datora...

Pārtikas paku aprēķins

Izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanas attālinātas izglītības ieguves procesa laikā pārtikas paku kalkulācija.

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.