15.oktobris -Valsts valodas diena

Cildinot valsts valodu, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā no 10. līdz 17.oktobrim norisinājās dažādas aktivitātes. 9.-12.klases klases skolēni sacerēja oriģinālus saukļus, kurā īsi, kodolīgi...

Daugavpils 12.vidusskola

Misija

Mūsdienīga vidusskola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli - tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.

Vīzija

Veicināt sabalansētu un nākotnes vajadzībām aktuālu prasmju kopuma veidošanos uz bērnu centrēta izglītības procesa īstenošanā.                                     

Moto

Iededz gaismu sevī un citos!