Topošo pirmklasnieku vecākiem

Lai uzņemtu bērnu Daugavpils 12.vidusskolas pirmajā klasē, lūdzam, no 01.06.2021. līdz 28.06.2021. nepieciešamos dokumentus iesniegt klātienē. Nepieciešamo dokumentu saraksts:...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.