Izcils mūsu skolēnu starts pirmajā Jauno...

9.oktobrī ar pirmo nodarbību par Latviju startēja Jauno ģeogrāfu skola (JĢS)! Izcils starts izdevās diviem mūsu skolēniem, kuri ieguva pirmās vietas savās klašu grupās Latgalē, –...

Daugavpils 12. vidusskolā Ekoskolu programma...

12. vidusskolā 6. oktobrī notika Zoom sēde, kur jaunā padome, kura sastāv no 26 cilvēkiem, Kabakovas Elīzas vadībā pārsprieda plānu, kā realizēt šī gada Ekoskolu programmas mērķus. Tika...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.