Daugavpils 12. vidusskolā noslēdzošā mācību...

Šobrīd šķiet, ka cilvēces lielākais izaicinājums ir mācīšanās. Mācīšanās no vēstures, no pieredzētā un piedzīvotā, no darītā un sasniegtā. Eiropas Savienības Erasmus+...

Daugavpils 12.vidusskolas 2 skolotāji un 4...

  No 2022.gada 1.maija  līdz 6.maijam Rumānijā, Branesti,  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta...

Daugavpils 12.vidusskola

Misija

Mūsdienīga vidusskola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli - tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.

Vīzija

Veicināt sabalansētu un nākotnes vajadzībām aktuālu prasmju kopuma veidošanos uz bērnu centrēta izglītības procesa īstenošanā.                                     

Moto

Iededz gaismu sevī un citos!