3.klašu skolēnu svētku noskaņa Svētā Patrika...

23.un 26. martā 3a. un 3.b. klašu skolēniem, starppriekšmetu sadarbībā CLIL un mājturība un tehnoloģijas, tika organizēts starpkultūru pasākums angļu valodā, kas bija veltīts Svētā...

Pārtikas paku aprēķins

Izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanas attālinātas izglītības ieguves procesa laikā pārtikas paku kalkulācija.

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.