Rīcību dienas Daugavpils 12. vidusskolā

Katru mācību gadu Ekoskolu programmas ietvaros notiek Rīcību dienas kampaņu ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt...

Svētku gaidīšanas laiks

Svētkus radām mēs paši. Gaidot tos, mēs kārtojam un tīrām savus mājokļus, rotājam logus ar lampiņu virtenēm, rūpējamies par Ziemassvētku dekoriem. Šajā tumšajā laikā mēs visi...

Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.