Virtuāls labās prakses ceļvedis Erasmus+...

2022. gada 30. jūnijā noslēdzās veiksmīgs, uz inovācijām un sadarbību vērsts Erasmus+ projekts "Kopā dažādībā" triju gadu garumā, kurā bija iesaistītas dažādas Eiropas skolu kopienas no Spānijas,...

Kārtība un kritēriji kādā izglītojamie tiek...

Izglītojamie tiek uzņemti šādās vidējas izglītības apguves programmās:Vispārējās vidējās izglītības "Valodas, māksla, socioloģija, uzņēmējdarbība" virziena programma;Vispārējās vidējās...

Daugavpils 12.vidusskola

Misija

Mūsdienīga vidusskola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli - tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.

Vīzija

Veicināt sabalansētu un nākotnes vajadzībām aktuālu prasmju kopuma veidošanos uz bērnu centrēta izglītības procesa īstenošanā.                                     

Moto

Iededz gaismu sevī un citos!