Labā daudzināšana

11.janvārī mūsu skolā notika Starptautiskajai Paldies dienai veltīta akcija. Paldies visiem, kas izmantoja iespēju pateikt paldies, dāvinot cilvēkiem pateicību un prieku! Paldies par kartiņām, ko...

PALDIES DIENA mūsu skolā

Pieklājība neko nemaksā, bet dārgi tiek novērtēta! „PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu”. J.Jaunsudrabiņš

Daugavpils 12.vidusskola

Misija

Mūsdienīga vidusskola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli - tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.

Vīzija

Veicināt sabalansētu un nākotnes vajadzībām aktuālu prasmju kopuma veidošanos uz bērnu centrēta izglītības procesa īstenošanā.                                     

Moto

Iededz gaismu sevī un citos!